Realizované kurzy

Mezinárodní ekonomie a světový systém (16. března)

Seminář umožňuje pochopit zákonitosti a základní fakta, která určují podobu mezinárodních ekonomických vztahů a mají naprosto zásadní vliv na uspořádání v jednotlivých zemích. To je doplněno výkladem mocenských vztahů podle teorie světového systému.

Ilona Švihlíková: Mezinárodní ekonomie

Jaromír Hořák: Teorie světového systému jako nástroj porozumění historickému a ekonomickému vývoji moderního světa

Praha, 16. března 2024

Kurz č.: 20240316

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

Přihláška je zde.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu  m.dvorakova@petrham.pl

Ilona Švihlíková: Mezinárodní ekonomie

Předmět je orientován na představení základních vztahů mezi aktéry v mezinárodní ekonomice, od nadnárodních institucí, po nadnárodní firmy, či státy.

Základní témata:

1) obchod zbožím a službami, teorie, současná situace, statistiky WTO

2) komoditní trhy a jejich význam

3) mezinárodní finance, poruchy finančního systému, kurzové režimy a role centrálních  bank

4) postavení ekonomiky ČR v mezinárodní dělbě práce

Literatura:

Švihlíková, I: Globalizace a krize.

Švihlíková I.: Přelom. Od Velké recese k Velké transformaci.

Stiglitz, J.: Globalization and its discontents

Ha-Joon Chang: Kicking away the ladder

Statistiky:

WTO: World trade report

UNCTAD: Trade and development report. WOrld investment report

OPEC: oil monthly market report

Jaromír Hořák: Teorie světového systému

  • Vznik paradigmatu v době studené války a dekolonizace
  • Immanuel Wallerstein, jádrová civilizace, periferie a semiperiferie v globálním světě
  • Světové systémy před světovým systémem? Andre Gunder Frank a další.
  • Zhloupnutí resp. zezelenání světosystémového paradigmatu v současné Americe: David Graeber a další
  • Racionalita versus iracionalita: Světosystém a postkolonialnismus
  • Wallerstein/ Giovanni Arrighi/ Babones: Kolaps kapitalismu nebo nový hegemonní cyklus pod vedením Číny nebo přetrvání americké hegemonie

Literatura:

Holubec, Stanislav: Sociologie světových systémů

 

Napsat komentář