Semináře

Záhady lidského mozku (1. června)

Studenti se během semináře seznámí s nejnovějšími poznatky o fungování lidského mozku a fascinující problematikou, kterou to otevírá. Srozumitelným způsobem bude probráno to opravdu podstatné z jeho stavby a z chemických a dalších procesů, které v mozku probíhají, a co z toho vyplývá pro naše myšlení, cítění, fantazii, kreativitu atd. Budou objasněny i záležitosti typu měření IQ a možností zlepšování lidského myšlení. 

Přednášející:

 • Zuzana Nedelská – Lidský mozek: Stavba a fungování
 • Rudolf Černý – Lidský mozek: Stavba a fungování
 • Štěpán Ćábelka – IQ – dědičnost, neurologie a společenské souvislosti

Údaje o kurzu:

 • Místo a datum: Praha, sobota 1. června 2024
 • Kurz č.: 20240601-Praha
 • Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.
 • Cena semináře je 1 400 korun.
 • Přihláška je zde :

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl


MUDr. Zuzana Nedelská, PhD, MUDr. Rudolf Černý, CSc:
Lidský mozek – stavba a fungování

Studenti budou velmi srozumitelným způsobem seznámeni se současnými poznatky o stavbě a fungování lidského mozku.

 • Mozek  jako orgán
 • Základní stavební prvek nervového systému
 • Centrální a periferní nervový systém
 • Anatomie mozkových laloků
 • Pocity a řízení chování z hlediska mozkových funkcí
 • Mechanismus ukládání poznatků a řízení chování
 • Typy myšlení z hlediska funkce mozku
 • Funkční okruhy centrální nervové soustavy
 • Význam objektivního vyšetření mozku:
  • CT, magnetická rezonance
  • Elektrofyziologické metody
  • EEG, evokované potenciály, motorické evokované potenciály

Literatura:

 • Alzheimerova nemoc. A co dál?
 • Patricia Churchlandová: Mozek a vědomí
 • František Koukolík: Lidský mozek
 • František Koukolík: Mozek a jeho duše
 • Steven Lehar: The World in Your Head: A Gestalt View of the Mechanism of Conscious Experience
 • Steven Pinker: How the Mind works

Ing. Štěpán Čábelka, Ph.D.:
IQ – dědičnost, neurologie a společenské souvislosti

IQ je zásadní psychologický ukazatel, mající souvislost s kvalitou i délkou života. Důležitost IQ potrhuje i dlouhodobý vývoj společnosti směrem ke kognitivně náročným profesím, jako např. IT. Otázek okolo IQ je ovšem nespočet:

 • Jak IQ spolehlivě měřit?
 • Je IQ dědičné nebo hraje klíčovou roli vzdělání a obecně prostředí?
 • Jak souvisí IQ s velikostí a stavbou mozku?
 • Hloupne lidstvo nebo jsme naopak stále chytřejší?
 • Blížíme se objevu „pilulky na chytrost“?
 • Blíží se tzv. singularita, kdy se stroje stanou chytřejšími než lidé?
 • A co tabuizované rozdíly v IQ mezi rasami a pohlavími?

Přednáška si klade za cíl poodkrýt fascinující svět (měření) inteligence, provést posluchače návaznými společenskými souvislosti, jakožto i motivovat k dalšímu studiu.

Literatura:

 • Richard Herrnstein a Charles Murray: The Bell Curve (Zvonová křivka)
 • Edward Dutton: At Our Wits’ End (Na hranici chytrosti)
 • Richard J. Haier: The Neuroscience of Intelligence (Neurověda inteligence)

Videa na youtube:

 

Napsat komentář