Semináře

Geopolitika střední Evropy v globálním kontextu (22. června)

Během semináře bude představena geopolitika jako soubor nástrojů pro pochopení vývoje politických celků a mezinárodních vztahů a tato metoda bude použita k porozumění moderním dějinám středoevropského prostoru. Studenti získají základní schopnost analyzovat dění a chápat řetěz příčin a následků v bezprostředním okolí naší země. Budou také schopni odhadnout, jak může ke stejným problémům přistupovat britská, německá a ruská geopolitika. 

Přednášející:

 • Oskar Krejčí: Geopolitika střední Evropy
 • Vladimír Prorok: Geopolitika jako poznávací nástroj

Údaje o kurzu:

 • Místo a datum: Praha, 22. června 2024
 • Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.
 • Cena semináře je 1 400 korun.

Plná kapacita semináře je již vyprodána. Pokud chcete být informováni o vypsání dalšího termínu, zanechte nám kontakt zde

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl


Oskar Krejčí: Geopolitika střední Evropy

Úvodní přednáška a následná diskuse budou zaměřeny na geopolitickou charakteristiku středoevropského prostoru, cykly vývoje mocenské rovnováhy v této oblasti a v neposlední řadě na vnímání těchto skutečností vybranými představiteli české a slovenské teorie mezinárodní politiky. Charakteristika hlavních modelů bude sloužit jako základ pro hledání variant vývoje tohoto prostoru v 21. století.

 • Reflexe mezistátního a etnického uspořádání středoevropského prostoru začíná v první polovině 19. století. Je spojena s jarem národů a zrodem ideje práva národů na sebeurčení. Poukazuje na odlišné geografické koncepty střední Evropy, především pojetí bez Německa a s Německem.
 • Výchozí model zajištění českého národního zájmu nejlépe reprezentuje pojetí Františka Palackého, tedy obsah a vývoj ideje austroslavismu. Paralelně s tím probíhá svár velkoněmecké a maloněmecké ideje. Obdobné vize jako Palackého koncept představuje v německém prostředí idea Mitteleuropy, v pozdější domácí produkci dílo Milana Hodži. Otázkou zůstává, jaký je vztah ideje Evropské unie a NATO k Palackého odkazu.
 • Panslavistické pojetí je přiblíženo především dílem Ľudovíta Štúra, jeho konceptem rusko-slovanské říše. Ukazuje na vývoj panslavismu v českém, slovenském a ruském prostředí. Zároveň s konceptem panslovanství probíhá transformace pangermánské ideje.
 • Zajištění národního zájmu prostřednictvím vlastního národního státu představuje koncept Tomáše G. Masaryka. Jeho pojetí, klady i slabiny, ukázal osud 1. republiky.
 • Meze geopolitické analýzy a prognózy a vize budoucnost střední Evropy. Představy konfliktu na eurasijském kontinentu; Česko v zónách vlivu. Integrace a globalizace jako alternativa tradiční geopolitiky. Migrace a demografická krize Evropy.
 • Modely a tradice zahraniční politiky národa a státu. Vize postavení v unipolárním a multipolárním světě. Varianty zahraniční politiky malého středoevropského státu. Mezinárodní právo a malý stát.

Z knih autora k danému tématu:

 • Geopolitika středoevropského prostoru. Páté vydání. Praha: Professional Publishing, 2016. 426 s.
 • Mezinárodní politika. 6. vydání. Praha: Ekopress, 2021. 804 s.
 • Sametová revoluce. Praha: Professional Publishing, 2014. 160 s.

Vladimír Prorok: Geopolitické přístupy

 • Geopolitika jako disciplína
 • Anglosaská geopolitika
 • Německá geopolitika
 • Ruská geopolitika (současnost)
 • Geopolitika střední Evropy
 • Globalizace a střední Evropa

Literatura:

 • DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2003. ISBN 978-80-7367-721-3
 • KREJČÍ Oskar. Geopolitika středoevropského prostoru. Páté vydání. Praha: Professional Publishing, 2016. 426 s.
 • KREJČÍ Oskar. Mezinárodní politika. Praha: Victoria Publishing 1997
 • PROROK, Vladimír a kol. Od stability poválečného světa ke globálnímu chaosu současnosti. Praha: UJAK 2021. 296 s. ISBN 978-80-7452-202-4
 • PROROK, Vladimír, Jiří Víšek a kol. Geopolitické křižovatky, geopolitičtí hráči. Praha: UJAK 2023. 288 s. ISBN 978-80-7452-215-4

Napsat komentář