Přednášející

Jméno přednášejícího odkazuje na seznam seminářů, ve kterých dotyčný přednáší.

Prof. RNDr. Ivo T. Budil, Ph.D., DSc. je český antropolog, vysokoškolský pedagog a spisovatel. Založil Fakultu filozofickou (původně Fakultu humanitních studií) Západočeské univerzity v Plzni, jejímž prvním děkanem byl ve dvou funkčních obdobích v letech 1999 až 2005.  Je autorem dvou desítek knih.

Ing. Štěpán Čábelka, Ph.D. je matematik s doktorátem z ekonomie (resp. evoluční teorie her) a psychoterapeutickým výcvikem. Živí ho umělá inteligence v kombinaci s psychoterapií. Studuje, přednáší a píše zejména o tématech na pomezí AI, sociologie a psychologie.

Ing. Mgr. Tomáš Doležal, MBA je český ekonom, politolog, publicista a politický konzultant. Zabývá se především oblastmi sociální politiky a veřejné správy.

Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. je český politolog, v letech 2004 až 2013 ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, v letech 2014 až 2015 první náměstek ministra zahraničních věcí ČR, v letech 2017 až 2019 velvyslanec ČR ve Francii. V současné době působí na Západočeské univerzitě v Plzni.

PhDr. Petr Hampl. Ph.D. je český sociolog, spisovatel a elektrikář, řádný člen Mezinárodní asociace pozitivní psychologie. Programový ředitel Jungmannovy národní akademie.

PhDr. Jiří Hejlek je filosof, zabývá se filosofií dějin a filosofií řeči.

JUDr. Jaromír Hořák , Ph.D. je český specialista na trestní právo a kriminologii. Působí na Právnické fakultě UK v Praze a u Ústavního soudu.

JUDr. Miroslav Houška je český právník a historik zaměřený na husitství a národní obrození.

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.  je moravský sociolog, filozof, publicista, environmentalista. V letech 2014 až 2019 byl poslancem Evropského parlamentu. Je autorem více ne tří desítek knih. V současné době působí na Univerzitě bánské v Ostravě.

Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D. je český biolog specializovaný na drobné živočichy a krajinnou ekologii působící na Jihočeské univerzitě a překladatel z angličtiny. Široce známým se stal především pro svou hlasitou a nevybíravou kritiku islámu.

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. je český politolog, autor přibližně třiceti knih a více než tisícovky nejrůznějších studií a článků. Je ředitelem Institutu globálních studií UJAK v Praze.

Ing. Libor Lenža pracuje na rozhraní vzdělávání, vědy, výzkumu i nových technologií a jejich dopadů do všedního života společnosti. Jeho zájmem je sledování toho, jak se člověk i společnost mění díky novým technologiím a možnostem.

Doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA je moravský ekonom, právník a úspěšný manažer. Je rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Je rovněž šéfredaktorem recenzovaného časopisu SCIENTIFIC PERSPECTIVES. Přednáší na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Tomáš Novák, Th.D. je husitský teolog, filosof a pedagog, který je zároveň duchovním  Církve Československé husitské.

Prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. je český evoluční biolog a parazitolog působící na Biologickém centru AVČR a Jihočeské univerzitě, zabývající se endosymbiózou, evolucí organel a evolucí parazitismu.

Ing. Erik Odvářka, Ph.D.  je elektroenergetik a silnoproudař s 10 lety zkušeností s vývojem a výzkumem speciálních elektrických strojů a pohonů určených vedle energetických celků i pro automobilní a letecký průmysl.

Ing. Karel Pokorný byl podnikatelem v oblasti IT, hoteliérem a klíčovou postavou hnutí, kterému se podařilo zabránit těžbě zlata v cenných přírodních lokalitách v ČR.

PhDr. Josef Skála, CSc. je český historik, novinář, vysokoškolský pedagog a a politik. Je autorem několik knih.

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. je česká ekonomka, odborně se věnuje globalizaci a jejím důsledkům, hospodářské politice a komoditním trhům.

Doc. Mgr. Michal Téra, Ph.D. je český historik a slavista. V současné době působí na filosofické fakultě Univerzity Pardubice.

Doc. Radim Valenčík, CSc. je český vysokoškolský učitel, ekonom a politik

RNDr. Jiří Vyhnalík je profesionální statistik. Řadu let pracoval v Sociologickém ústav akademie věd, v současné době působí v komerčním sektoru jako datový analytik.

Ing. Jiří Wagner je bývalý zpravodajský důstojník. Působil na na taktickém, operačním i strategickém stupni, a to jak na území ČR, tak v zahraničí.

Prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. se specializuje na otázky umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti. Přednáší na Vysoké škole báňské v Ostravě. Před vstupem do univerzitního prostředí působil jako počítačový expert.

Doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D. je český novinář, publicista, komentátor a vysokoškolský pedagog. Věnuje se zejména oblasti médií. Je držitelem státního vyznamenání Za zásluhy.