Jungmannova národní akademie – škola pro dospělé lidi

Žijeme v době všeobecného úpadku vzdělanosti. Nesmířili jsme se s tím.

Naším cílem je

  • zprostředkovat normálním pracujícím lidem znalosti z oborů jako psychologie, sociologie, ekonomie, antropologie, historie atd.
  • a zároveň zvýšit jejich analytické schopnosti.

Tedy připravit je k tomu, aby sami dokázali posuzovat a analyzovat informace a orientovat se ve společenských situacích lépe než jen intuitivně. Neříkáme, co je dobré a co je špatné. Poskytujeme nástroje k tomu, abyste si sami vytvořili KVALIFIKOVANÝ názor.

Jungmannova národní akademie (JNA) je určena lidem, kterým není blízká zpolitizovaná atmosféra současných humanitních fakult a kteří mohou získávané znalosti a schopnosti propojit s životní zkušeností.

Náš přístup se opírá o tři pilíře:

  • z širokého spektra humanitních disciplín vybíráme ta témata a pasáže, které jsou pro pochopení současného dění klíčové)
  • znalosti zprostředkovávají skutečné osobnosti, které si získaly respekt, a o jejichž kompetentnosti nemůže být pochyb
  • povzbuzujeme k systematickému studiu, četbě a osobnímu růstu

Provozovatelem JNA je Česká společnost pro civilizační studia, jejíž vědecká rada činnost JNA řídí.