Co a jak se u nás naučíte

Studium probíhá během víkendů. Student si vybere konkrétní téma s konkrétními učiteli a absolvuje jeden či dva výukové dny. Výuka probíhá ve skupině 10 – 15 studentů, je tedy dostatek možností pro osobní i skupinové rozhovory. Na kurzu obdrží studenti seznam doporučené literatury pro samostudium a písemný záznam pronesených přednášek, aby si mohl látku opakovat.

Seznam aktuálně vypsaných kurzů najdete zde. 

Až čas a okolnosti dovolí, vybere si student další téma s dalšími učiteli – podle svého zájmu.

Nedáváme opakovací slevy, protože naše ceny jsou nákladové. Nemáme žádný zisk, ze kterého bychom mohli odečítat.

Kdo odstuduje pět dnů a poté půldenní metodické zaškolení, stane se autorem JNA, čímž získá právo přispívat do našeho média, které zahájí činnost v roce 2024. Všechny texty budou procházet recenzním řízením, přičemž každý autor bude zároveň i recenzentem. Nebude se tedy jednat o pouhé vyjádření pocitů a názorů, ale o přemýšlení vyhovující kritériím vědecké práce. Cílem je vytvářet diskuzi naprosto svobodnou a zároveň racionální s argumentací na prvotřídní úrovni.

Absolvent deseti studijních dnů může usilovat o získání titulu aPL (a patria laureatus /laureata). To bude obnášet přibližně rok samostatného studia pod vedením některého z našich lektorů a pronesení absolventské přednášky.

Na Jungmannově národní akademii neexistují termíny ani uzávěrky – vyjma přihlášek do konkrétních kurzů.

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ SEMINÁŘE NAJDETE ZDE.