Realizované kurzy

Moderní válečné strategie (6. dubna)

Seminář seznámí účastníky s tím, jak se vyvíjely válečnické strategie v posledních staletích, jaký je současný stav, a co z toho vyplývá pro dění na válečných polích a pro perspektivy vedení válek. Ukáže také, jaké jsou základní rozdíly mezi doktrínami hlavních hráčů.

Andor Šándor: Vedení války v současnosti

Jaroslav Štefec: Strategie a obranné perspektivy ČR

Praha, sobota 6. dubna 2024

Kurz č.: 20240406

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

Přihláška je zde.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Andor Šándor: Vedení války v současnosti

Výklad se zaměří na NATO, Evropskou armádu, charakteristiku současné války. Seznámil bych je s tím, jak vlastně vypadá armáda, z čeho se skládá, s problematikou průzkumu a zpravodajského zabezpečení apod.

Literatura:

  • Clausewitz, Carl von: O válce
  • Churchill, Winston: Druhá světová válka
  • Manstein, Erich von: Ztracená vítězství

Jaroslav Štefec: Strategie a obranné perspektivy České republiky

Česká armáda, stejně jako Česká republika stojí v současné době na rozcestí. Po desetiletích kontinuity vývoje armády československého a později českého státu ve jménu „strategie přežití“ ztratily ozbrojené síly ČR schopnost přežití státu zajišťovat. Posluchači kurzu se dozví, proč tomu tak je, jaká rizika z tohoto stavu plynou pro české občany a ČR jako stát a jaké kroky je třeba podniknout, aby se tato situace začala měnit.

Literatura:

Bezpečnostní strategie České republiky 2023, MZV ČR, Praha, 2023

Clausewitz, Carl von: O válce. Brno, Bonus A, 1996

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy Americkými o spolupráci v oblasti obrany. Praha – Washington D.C., 2023

Galatík, Vlastimil: Vojenská strategie. MO ČR, Brno, 2008.

Obranná strategie České republiky 2023. MO ČR, Praha, 202023

Tertrais, Bruno: Atlas současného vojenství: Vojenské strategie klíčových hráčů. Lingea, 2023.

Zákon 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

 

Napsat komentář