Realizované kurzy

Měnová politika a měnové unie (9. prosince)

Kurz shrnuje teoretické základy fungování měnových unií i konkrétní příklady měnových unií, včetně dluhových krizí a možných chyb v architektuře měnových zón. Kurz zahrnuje i analýzu současného vývoje a aplikaci na ČR, včetně dilemat, která leží před tvůrci měnové politiky.

Ilona Švihlíková: Měnová politika a euro

Jaroslav Šulc: Nerovnováha veřejných financí a možná řešení

Praha, sobota 9. prosince 2023

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Ilona Švihlíková: Měnová politika a měnové unie

Kurz věnující se hospodářské a měnové unii se zaměřuje na historii vzniku měnových unií (Latinská, Skandinávská), stručně jsou představeny i teoretické základy fungování měnových unií (např. Mundell). Dále je rozebráno fungování amerického dolaru po II. Světové válce, vznik Evropského měnového systému, velká pozornost je věnována sjednocení Německa v roce 1990, které znamenalo i měnové sjednocení s dramatickými dopady na celou EU. Kromě objasnění základních parametrů eurozony, jsou objasněny maastrichtská kritéria, fungování ECB v čase. Dalším blokem v kurzu jsou dluhové krize, které odhalily nedostatečnou architekturu eurozóny a následnou reakci zemí EU i ECB. Kurz zahrnuje i analýzu současného vývoje a aplikaci na ČR.

Literatura:

Švihlíková, I: Globalizace a krize.

Švihlíková I.: Přelom. Od Velké recese k Velké transformaci.

Stiglitz, J.: Globalization and its discontents

Ha-Joon Chang: Kicking away the ladder

Statistiky:

WTO: World trade report

UNCTAD: Trade and development report. WOrld investment report

OPEC: oil monthly market report

Jaroslav Šulc: Nerovnováha veřejných financí a možná řešení

Program se zaměří na dilemata, která řeší tvůrci rozpočtů a měnové politiky – tlumení inflace, podpora růst (resp. vymanění se z recese), snižování rozpočtových schodků atd. a ukáže, jaké jsou možnosti postupu, a co z toho vyplývá.

 

 

Napsat komentář