Realizované kurzy

RACIONÁLNÍ MYŠLENÍ A UMĚLÁ INTELIGENCE (10. února)

Ivan Zelinka: Umělá inteligence – Historie, algoritmy a využití
Petr Hampl: Myšlení rychlé, pomalé a racionální

Ostrava, 10. února 2024

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Přesné místo konání bude studentům oznámeno s dostatečným předstihem.

Ivan Zelinka: Umělá inteligence: historie, algoritmy a využití

V tomto jednodenním kurzu se účastníci ponoří do fascinujícího světa umělé inteligence (AI). Kurz je navržen tak, aby poskytl komplexní přehled o historii AI, od jejích počátků až po současné pokroky. V rámci předmětu se bude probírat širší spektrum evolučních výpočetních technik. Budou zmíněny jak historicky klasické techniky, tak moderní algoritmy. V druhé části budou srozumitelně vysvětleny složitější pojmy jako symbolická regrese a její použití při vytváření algoritmů.  klasifikátorů či řídících programů.Hlavní body kurzu zahrnují:

Historie AI:
– Představení klíčových milníků v historii umělé inteligence.
– Diskuze o významných postavách, které formovaly tento obor.

Základní Algoritmy AI:
– Neuronové sítě: Úvod do principů neuronových sítí a jejich využití v moderní AI.
– Evoluční algoritmy: Přehled o tom, jak evoluce inspirovala vývoj algoritmů pro optimalizaci a učení.
– Hejnová inteligence: Seznámení s koncepty, které napodobují chování skupin zvířat, jako jsou hejna ptáků nebo ryb, k řešení problémů.

Ukázky aplikací:

– Představení různých aplikací AI v praxi, od rozpoznávání obrazů po autonomní vozidla.
– Diskuze o výzvách a etických dilematech spojených s implementací AI.

Interdisciplinární vazby:
– Prozkoumání, jak se AI prolíná s jinými obory, jako jsou biologie, fyzika, astofyzika, technologické odvětví.
– Diskuze o tom, jak může AI obohatit a být obohacena těmito disciplínami.

Kurz je navržen tak, aby byl interaktivní a zahrnoval řadu demonstrací a praktických ukázek. Účastníci budou mít také příležitost diskutovat o aktuálních tématech a trendech v AI a získat hlubší pochopení o tom, jak může AI ovlivnit budoucnost technologie a společnosti.

Petr Hampl: Myšlení rychlé, pomalé a racionální

Cílem kurzu je rozšířit způsoby uvažování a přístupu ke společenským problémům tak, aby vedle intuitivního myšlení a běžné životní zkušenosti student znal taky metody a postupy, které mu umožní vyhnout se nejčastějším omylům a chybám. Tím získá i silnější odolnost proti manipulaci, aniž by musel přepínat do režimu „všechno je obráceně.“ Student bude schopen podívat se kriticky i sám na sebe a všimnout si vlastních chyb. Bude také rozumět tomu, jak jsou realizovány výzkumy veřejného mínění a jak postupují badatelé společenských disciplín.

Zvládnutí této látky je předpokladem pro každé další studium společenských věd.

  • Kdy nás mozek klame. Pomalé a rychlé myšlení, past bayesovské statistiky, nejčastější chyby – vytváření falešných souvislostí, nahrazení správnosti známostí, náhrada složité otázky jednoduchou, vnitřní pohled atd.
  • Struktura racionálního myšlení. Dají se všechna tvrzení ověřovat? Je to vůbec žádoucí? Kde je hranice mezi teorií a pocity? Jak přesná a může být formulace? Kdy je to žádoucí? Můžeme vidět souvislost? Proč je nám něco jasné hned a něco ne? Je možné dosáhnout naprosté jistoty? Je indukce spolehlivá? Jak pracovat s dedukcí? Logické metody ověřování a vyvracení. Kudy vede hranice mezi racionálním myšlením a metafyzikou?
  • Jsou racionální nástroje pro posuzování rizik? Jak poznat rozdíl mezi strašením a popisem skutečné hrozby? Dají se rizika měřit? Kdy intuice pomáhá a kdy je na překážku?
  • Prognózování. Proč se znalci tak často mýlí? Co je zdrojem nejčastějších chyb? Metody extrapolace? Jak se nenechat oslnit úspěchem? Můžeme svůj mozek kalibrovat jako měřící přístroj?
  • Kreativita. Které mozky jsou tvořivé? Jaké postupy jsou za kreativitou? Co k tomu říká psychologie posledních desetiletí?

Napsat komentář