Realizované kurzy

20231111_Green Deal versus ochrana přírody

Co vlastně víme o „klimatické krizi“? Kde vidí řešení ekologové – a kdo to ti „ekologové“ vlastně jsou. Jaké jsou skutečné dopady Green Dealu na přírodu a klima. Na tyto a další související otázky odpovídá seminář, který se na současnou problematiku podívá z hlediska vývoje v rámci desítek tisíc let.

Martin Konvička: Skutečné dopady Green Dealu na životní prostředí

Jiří Dan: Psychopati a jejich sociální (ne)přizpůsobení

Zlín, sobota 11. listopadu 2023

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

Interaktivní přihláška zde.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Martin Konvička: Skutečné dopady Green Dealu na životní prostředí  

Co vlastně víme o „klimatické krizi“? Vývoj klimatu skleníkové plyny a jejich globální bilance, současné (nesporné) oteplení, jeho projevy a rizika. Kde se vzalo klimatické hnutí a jaké recepty nabízí.

Kde vidí řešení ekologové – a kdo to ti „ekologové“ vlastně jsou. Soudobá ekologie a ochrana přírody v kostce. Prvotní hřích lidstva a záchrana přírodního dědictví díky pravěké revoluci. Další vývoj zemědělství a lesnictví až k jejich moderní intenzivní podobě. Co potřebuje česká krajina – a co navrhují bojovníci za klima?

Jaké jsou skutečné dopady Green Dealu na přírodu a klima. Případová studie: Podpora biopaliv. Jaké dopady může mít zchudnutí na přírodní zdroje.

Literatura:

Lomborg, B.: Zchlaďte hlavy! 2008

Pokorný, P., : Neklidné časy – Kapitoly ze společných dějin člověka a přírody. 2011

Pokorný, P., Storch, D.: Antropocén. 2020

Sucháčková Bartoňová, A. a kol.: Velcí býložravci a změny klimatu – série článků otištěná v časopise Vesmír v roce 2020.

Jiří Dan: Psychopaté a jejich sociální (ne)přizpůsobení

Pohled jednoho z nejzkušenějších českých psychologů na to, jak se projevuje psychopatická porucha a co můžeme očekávat, když psychopaté získají možnost ovlivňovat životy ostatních lidí.

 

 

Napsat komentář