Semináře

Nedokončená revoluce Západu (21. září)

Program bude věnován moderním dějinám, vzestupům impérií a jejich koncům, ale především celkovému směřování jednotlivých civilizačních okruhů i lidstva jako celku. Studenti pochopí, jak spolu události souvisely, jaké je logika jejich vztahu i jaké další scénáře z toho mohou vyplývat – pro civilizační okruhy, pro národy i pro jednotlivce. Hlavní pozornost bude věnována situaci Západu a možnostem, jaké se před ním otevírají.

 • Ivo Budil: Zápas o povahu současného světa a nedokončená revoluce
 • Petr Hampl: O lidském štěstí

Údaje o kurzu:

 • Datum a čas: Sobota, 21. září 2024, 9:00 – 17:00
 • Místo: Praha, poblíž Náměstí republiky
 • Kurz č.: 20240921 Praha
 • Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.
 • Cena semináře je 1 400 korun.
 • Přihláška je zde.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl


Prof. RNDr. Ivo T. Budil, Ph.D., DSc.:
Zápas o povahou současného světa a nedokončená revoluce

Seminář bude zaměřen na výklad zásadních politických, hospodářských a ekonomických událostí posledních dvou staletí od skončení napoleonských válek do současnosti, přičemž důraz bude kladen na globální perspektivu a souhru všech důležitých světových aktérů, kteří se podíleli na chodu moderních dějin, a na intelektuální reflexi uvedeného vývoje. V příslušné době došlo ke vzestupu a pádu Britského impéria, zámořské expanzi západních mocností, první a druhé světové válce, zrodu americké hegemonie, bolševické revoluci s důležitými mezinárodními přesahy a pokoření a opětovnému impozantnímu rozvoji velkých asijských civilizací. Vznik moderní společnosti bude vylíčen jako důsledek střetávání různých světových kultur a civilizací s výrazně odlišnými hodnotovými postoji a dosud nedokončený proces emancipace lidského kognitivního a morálního potenciálu. Cílem semináře je podat novou interpretaci moderních dějin přehodnocující řadu zažitých stereotypů a neporozumění.

Literatura:

Budil, Ivo (2022): Globální dějiny a postliberální společnost. Praha: Triton.

Fergusson, Niall (2006): The War of the World: History’s Age of Hatred. London: Penguin.

Hampl, Petr (2023): Střízlivění. Dobřichovice: Petr Hampl.

Hudson, Michael (2022): Destiny of Civilization: Finance Capitalism, Industrial Capitalism, or Socialism. Dresden: ISLET.

Kershaw, Ian (2017): Do pekel a zpět: Evropa 1914-1949. Praha: Argo.


PhDr. Petr Hampl, Ph.D.: O lidském stěstí

Každý by chtěl být šťastný. Každý také ví, že štěstí je cosi špatně uchopitelného. Tušíme, že peníze nás neudělají šťastnými, ale to rozhodně neznamená, že by ke štěstí vedla bída. A co vlastně ke štěstí vede?

Během poslední generace byly sepsány stovky prací, které se zabývají:

 • Tím, jak vůbec štěstí vymezit
 • Možnostmi jeho měření (případně měření jednotlivých komponent)
 • Faktory, které zvyšují šanci vést šťastný život
 • A také tím, co z toho vyplývá pro uspořádání společnosti.

Během dvouhodinového programu budou shrnuty hlavní body diskuze o šťastném životě, kterou dnes vedou ekonomové, sociologové a psychologové. Budeme se zabývat i nejčastějšími chybami, kdy lidé usilují o něco, co jejich životní štěstí nemůže zvýšit, a také tím, co z toho vyplývá pro politické myšlení. Dotkneme se i záplavy bezmyšlenkových komerčních a politických aktivit, které na tomto tématu parazitují.

Literatura:

FREY, Bruno: Economics of Hapiness

HAIDT, Jonathan: The Hapiness hypothesis

KAHNEMAN, Daniel: The Last Unknowns: Deep, Elegant, Profound Unanswered Questions About the Universe, the Mind, the Future of Civilization, and the Meaning of Life

SELIGMAN, Martin: Vzkvétání – nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody

STARK, Rodney: Why God? Explaining Religious Phenomena

 

 

Napsat komentář