Realizované kurzy

Energetika od fyzikálních základů po obchodní modely (25. května)

Jaké jsou fyzikální hranice toho, co je v energetice možné a nemožné? Co z toho vyplývá pro různé obchodní modely? Respektuje to současná politika? Jaké jsou vlastně další možnosti? Jaké scénáře se před námi otevírají? Účastníci semináře získají znalosti potřebné pro kvalifikovaný vstup do současné debaty a pro posuzování řady názorů a koncepcí, se kterými se setkáváme. 

Erik Odvářka: Elektroenergetika od fyzikálních základů po obchodní modely

Milan Smutný: Energetika, doprava a civilizace

Praha, sobota 25. května 2024

Kurz č. 20240525

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Erik Odvářka: Elektroenergetika od fyzikálních základů po obchodní modely

Kurz je určen pro ty, kdo chtějí získat hlubší porozumění záležitostem potřebným pro posuzování energetické politiky, a to včetně fyzikálních a technických základů. Nahlédneme na pojmy zdrojového mixu v kontextu velké i malé energetiky. Popíšeme si modelové scénáře velkoodběratele – průmyslového podniku i maloodběratele – domácnosti. Věnovat se budeme i možným variantám budoucího vývoje a jak se na rozličné vývojové trajektorie adaptovat. Účastník kurzu získá vodítka a rozhodovací rámec, který mu umožní udržet si akceptovatelnou hladinu životního standardu v podmínkách hrozícího energetického deficitu a chudoby.

Formy energie

 • Energetické veličiny a jednotky
 • Transformace, přenos, uskladnění energie
 • Účinnost jednotlivých kroků v řetězci od výroby až po spotřebu energie

Výrobny a energetický mix

 • Velká a malá energetika
 • Ilustrativní spotřeby: per capita, domácnost, podnik, město, stát

Přenosové sítě

 • Formy přenosu a distribuce
 • Stabilita
 • Přetoky z Německa

Ekonomika v energetice

 • Ceny energetických surovin a především elektrické energie z různých zdrojů
 • Dopad růstu cen na podniky

Domácí energetika

 • Zdrojový mix pro domácnosti
 • Energetické komunity a možnosti zapojení pro domácnosti
 • Autonomnost

Kam směřujeme?

 • Zdrojová přiměřenost z pohledu ČEPS
 • Energetická bezpečnost
 • Výhled dalšího vývoje
 • Adaptační strategie

Literatura

 1. ČEPS (Kolektiv autorů) (2021): Hodnocení zdrojové přimeřenosti elektrizační soustavy ČR do roku 2040
 2. BEHRINGER, W. (2007): Kulturní dějiny klimatu
 3. FELDMAN, D. (2021): U.S. Solar Photovoltaic System and Energy Storage Cost Benchmark
 4. GIERAS, J. F. (2008): Advancements in Electric Machines
 5. MACKAY, D. JC (2009): Sustainable Energy – without the hot air
 6. MATUŠKA, T. (2013): Solární zařízení v příkladech
 7. QUASCHNING, V. (2005): Understanding Renewable Energy Systems

Milan Smutný: Energetika, doprava a civilizace

Program bude informovat o záměrech české vlády v oblasti rozvoje energetiky, jejich důsledcích a možných scénářích vývoje. Studenti si zkusí práce s aplikací, kterou vyvinuli experti z Akademie věd a která uživatelům umožní vymodelovat různé energetické mixy se všemi důsledky. Výklad se dotkne také nově prosazovaných technických norem, které s touto problematikou souvisí, zejména norem pro automobilový průmysl.

 

Napsat komentář