Nezařazené

20231125_Zločin, trest a společnost (25. listopadu)

Asi každý má nějakou intuitivní představu, co může čekat od justičního systému. A mnoho z nás čeká překvapení, když se s ním setkáme ve skutečnosti. Příliš mnoho věcí je jinak, než jsme si představovali. V dobrém i špatném.

Jak vlastně justice funguje? Jak by fungovat měla? Na co se dá spoléhat? Na co si dávat pozor? Co se v následujících letech nejspíš změní a co nejspíš ne? O tom bude mluvit expert s dlouhou praxí u ústavního soudu. Jeho pohled zařadíme do celkového kontextu vývoje společnosti, vymáhání práva, zneužívání práva a vlastně i změn společenských norem a způsobu jejich prosazování.

Jaromír Hořák: Kriminalita, její příčiny a prevence

Petr Hampl: Společenská kontrola, instituce a geny

Praha, sobota 25. listopadu 2023

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

Interaktivní přihláška je zde.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Jaromír Hořák: Justice a trestní právo

Trestní právo hraje v našich životech stále důležitější roli. A to nejen v důsledku toho, že mnoho dříve rodinných problémů nebo politických sporů je přenášeno do oblasti trestního práva. I vzdělaní lidé přitom mívají o této oblasti velmi naivní a nepřesné představy. Účastníci kurzu porozumí základním principům, na kterých je trestní právo a jeho aplikace založeno a získají realistickou představu, co je možné očekávat a co nikoliv. Podstatná část výkladu je věnována otázce prolínání trestního práva s děním ve společnosti.

Kriminalita, její příčiny a prevence

Pojem kriminality, její rozsah, struktura a dynamika, objasněnost a latence kriminality, kriminalita v mezinárodním srovnání, příčiny kriminality: biologické, sociologické a psychologické teorie, pachatel trestného činu a jeho osobnost, oběť trestného činu, kontrola a prevence kriminality

Trestní právo a základní otázky trestního procesu

Trestní právo a jeho vztah k jiným právním odvětvím, základní principy trestní odpovědnosti, pojem a znaky trestného činu, vývojová stadia trestné činnosti, účastenství na trestném činu, důvody vyloučení protiprávnosti a zániku trestnosti, krajní nouze a nutná obrana, svolení poškozeného, promlčení

Základní zásady ukládání trestů

Stadia a principy trestního řízení, orgány činné v trestním řízení, práva obviněného, úkoly jeho obhájce, poškozený v trestním řízení, dokazování, vybrané otázky z kriminalistiky, opravné prostředky v trestním řízení

Literatura:

Gřivna, T.- Scheinost, M.- Zoubková, I. a kol.: Kriminologie, 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019

Jelínek, J.. a kol.: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018

Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 9. vydání. Praha: Leges, 2022

Jelínek, Jiří a kol.: Kriminologie. Praha: Leges, 2021

Musil, J.- Konrád, Z.- Suchánek, J. : Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004

Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021

Petr Hampl: Společenská kontrola, instituce a geny

Účastníci semináře se seznámí se základního pohledy na to, jaké mechanismy používají společenské skupiny i celé společnosti k tomu, aby udržely chování jedinců v požadovaných mezích. Probereme také některé poruchy těchto mechanismů, ať už je důsledkem chaos nebo naopak represe vůči neškodnému či dokonce žádoucímu jednání.

Základní mechanismy sociální kontroly

Sociální instituce a každodenní život

Inovace a protispolečenské jednání

Jak rozumět genetické zatíženosti

Otázka dekadence

Literatura:

Berger, P.: Pozvání do sociologie

Berger, P.: The war over the family: Capturing the middle ground

Hampl, P., Kašparová E.: Manažerská sociologie

Merton, R.: Studie ze sociologické teorie

 

 

Napsat komentář