Semináře

Green Deal versus ochrana přírody (18. května)

Co vlastně víme o „klimatické krizi“? Kde vidí řešení ekologové – a kdo to ti „ekologové“ vlastně jsou. Jaké jsou skutečné dopady Green Dealu na přírodu a klima. Na tyto a další související otázky odpovídá seminář, který se na současnou problematiku podívá z hlediska vývoje v rámci desítek tisíc let.

Martin Konvička: Skutečné dopady Green Dealu na životní prostředí

Karel Pokorný: Případová studie

Praha, sobota 18. května 2024

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun, přihlásit se můžete >> zde <<

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Martin Konvička: Skutečné dopady Green Dealu na životní prostředí  

Co vlastně víme o „klimatické krizi“? Vývoj klimatu skleníkové plyny a jejich globální bilance, současné (nesporné) oteplení, jeho projevy a rizika. Kde se vzalo klimatické hnutí a jaké recepty nabízí.

Kde vidí řešení ekologové – a kdo to ti „ekologové“ vlastně jsou. Soudobá ekologie a ochrana přírody v kostce. Prvotní hřích lidstva a záchrana přírodního dědictví díky pravěké revoluci. Další vývoj zemědělství a lesnictví až k jejich moderní intenzivní podobě. Co potřebuje česká krajina – a co navrhují bojovníci za klima?

Jaké jsou skutečné dopady Green Dealu na přírodu a klima. Případová studie: Podpora biopaliv. Jaké dopady může mít zchudnutí na přírodní zdroje.

Literatura:

Lomborg, B.: Zchlaďte hlavy! 2008

Pokorný, P., : Neklidné časy – Kapitoly ze společných dějin člověka a přírody. 2011

Pokorný, P., Storch, D.: Antropocén. 2020

Sucháčková Bartoňová, A. a kol.: Velcí býložravci a změny klimatu – série článků otištěná v časopise Vesmír v roce 2020.

Karel Pokorný: Případová studie – pokus o těžbu zlata na Šumavě

Ing. Karel Pokorný vedl sdružení, které po téměř desetiletém boji dokázalo  zastavit snahu nadnárodní korporace o těžbu zlata na Šumavě. Ve své přednášce se zaměří na získané zkušenosti a na postupy, které k vítězství vedly.

Probere celý příběh od příchodu zájemců o těžbu, přes založení sdružení Šumava nad zlato přes mediální válku, soudní spory a intervence vysokých politiků až po definitivní odložení záměru – včetně organizačních a vztahových problémů, které vznikly a jejich řešení, otázky, jak se bránit korupci atd.

Zmíní také poslední vývoj, včetně měnící se politické situace a snah znovu se pokusit o zahájení těžby v ekologicky citlivých lokalitách.

 

Napsat komentář