NezařazenéRealizované kurzy

20230925_Petr Drulák – 25. září

Praha, 25. září, 14:00 – 18:00

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena čtyřhodinového semináře je 800 korun.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Přesné místo konání bude studentům oznámeno s dostatečným předstihem.

Petr Drulák: Manipulativní techniky médií hlavního proudu

Seminář se zaměřuje na manipulativní praktiky médií hlavního proudu. Je rozdělen na dvě části. V teoretické části se věnuje literatuře rozebírající obecné rysy mediální propagandy. V praktické části ukazuje rozborem konkrétních článků, jak se tyto rysy projevují v českých médiích hlavního proudu.

Literatura:

Edward Herman, Noam Chomsky: A propaganda model

Renee Hobbs, Sandra McGee: Teaching about propaganda. An Examination of Historical Roots of Media Literacy

Christian Fuchs: Propaganda 2.0. Herman and Chomsky´s Propaganda Model in the Age of Internet, Big Data and Social Media

Napsat komentář