Semináře

Události a myšlenky, které zformovaly Západ (11. května)

Náplní kurzu bude výklad zrodu, vývoje a specifického charakteru západního myšlení od středověku do 20. století,  a to včetně západního chápání sama sebe, pohledu na jiné civilizační okruhy, jakožto role racionality a náboženství.

Ivo Budil: Kořeny západní hegemonie

Petr Hampl: Dějiny Západu jako dějiny náboženství a racionality

Praha, 11. května 2024

Kurz č.: 20240511

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat. Jeho těžištěm bude výklad profesora Budila, který bude doplněn přednáškou Petra Hampla.

Cena semináře je 1400 korun.

Přihláška zde, v případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Přesné místo konání bude studentům oznámeno s dostatečným předstihem.

Ivo Budil: Kořeny západní hegemonie

Obsahem kurzu bude vylíčení historických příčin a okolností zrodu a vzestupu západního civilizačního okruhu jako původně periferní součásti světového systému a jeho proměny v ohnisko průmyslové revoluce, modernizace a globalizace světa. Zvláštní důraz bude kladen na ideologický vývoj Západu od přelomu osmnáctého a devatenáctého století, který tuto transformaci doprovázel, a na geopolitické důsledky západní hegemonie.    Literatura:

Literatura:

Arendtová, Hannah (1996): Původ totalitarismu. Praha.

Budil, Ivo (2022): Globální dějiny a postliberální společnost: Budoucnost západní civilizace. Praha.

Budil, Ivo (2015): Triumf rasismu. Praha.

Budil, Ivo (2013): Úsvit rasismu. Praha.

Budil, Ivo (2007): Zakladatelé Západu a poslední člověk. Ústí nad Labem.

Drulák, Petr (2022): Podvojný svět. Praha.

Hampl, Petr (2020): Cesta z nevolnictví. Praha.

Hampl, Petr (2018): Prolomení hradeb. Praha.

Petr Hampl: Dějiny Západu jako dějiny náboženství a racionality

Seminář se zaměří na dva velmi vlivné výklady toho, jak v rámci západní civilizace vznikl a převládl ideál osobní svobody a jak vznikl a převládl racionální přístup ke světu. Výklad Rodneyho Starka, podle nějž je moderní společnost přirozeným vyústěním evropského náboženského (především katolického) myšlení a výklad Karla R.Poppera, který naopak staví na konfliktu realistického a nominalistického přístupu. Tyto výklady budou příležitostí objasnit další pojmy a koncepce, které hrály v západním myšlení významnou roli.

Literatura:

BERGER, Peter L. (1993): Kapitalistická revoluce

Cesta národního konzervatismu (2022)

POPPER, Karl R. (2000): Bída historicismu

POPPER, Karl R. (2011): Otevřená společnost a její nepřátelé

STARK, Rodney (2015): How the West Won: The Neglected Story of the Triumph of Modernity

STARK, Rodney (2006): The Victory of Reason: How Christianity Led to Freedom, Capitalism, and Western Success

 

Napsat komentář