Semináře

Nástroje revitalizace západní společnosti (19. října)

Jak obnovit vitalitu a životaschopnost západní civilizace? Co je vlastně příčinami její ztráty? Je centrálně zavádění společenské reforma možná? Jaké jsou možnosti občanů prosadit změny zdola cestou postupných kroků? Docent Robejšek vyloží a bude diskutovat reformní koncepci, doktor Hampl program doplní o nové objevy ohledně posilování psychické odolnosti.

 • Petr Robejšek: Nástroje revitalizace západní společnosti
 • Petr Hampl: Psychická odolnost a možnosti seligmanovské psychologie

Údaje o kurzu:

 • Datum a čas: Sobota, 19. října 2024, 9:00 – 17:00
 • Místo: Praha, Knihovna Kláry Samkové (Španělská 6) nebo jiná přednášková místnost poblíž Náměstí Republiky
 • Kurz č.: 20241019 Praha
 • Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.
 • Cena semináře je 1 400 korun.
 • Přihláška je zde.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl


Dr. habil. Petr Robejšek.: Nástroje revitalizace západní společnosti

Cílem semináře je seznámit studenty se specifickou koncepcí reformy západního společenského modelu. Východiskem je popis krize mýtů o „tržní ekonomice“ o „informační společnosti“, o „technickém pokroku a modernitě“ a o „reprezentativní demokracii“. Následuje nástin hrozícího dalšího vývoje, který vyúsťuje v návrh reformní terapie. Reformní koncepce nespočívá ve vymýšlení a implantování ideálního celospolečenského modelu (shora-dolů), protože je to v současných politických poměrech zcela iluzorní představa. Místo toho se soustředí na motivy a možnosti reformovat systém zdola-nahoru.  

Literatura:

Doporučené zdroje slouží pouze k obecné ilustraci typu metodického přístupu k tématu:

Aleks Krotoski: Robin Dunbar: We can only ever have 150 friends at most… In: The Guardian. 19. May 2014.

Milan Hlavačka: Superstroj 19. století a nová organizace času, prostoru a společnosti S. 117ff.

In: Člověk a stroj v české kultuře. Machalíková/Petrasová 2013 Academia.

Petr Robejšek: Náčrt některých reformních proměnných a jejich závislostí

https://www.youtube.com/watch?v=IFl1ssnR9bI

Gene Sharp: (1994). From dictatorship to democracy: A conceptual framework for liberation (1st English language ed.).BangkogThailand: Committee for the Restoration of Democracy in Burma. OCLC 35447780.

Michael Tellinger: Malé město

https://www.youtube.com/watch?v=CV0jC9fvVK0&t=5

Zázrak z Wörgelu

https://www.youtube.com/watch?v=MakwsQAeyBI   (celý film německy/anglicky)

https://www.youtube.com/watch?v=Y1EfHY3qNBc (důležité pasáže filmu česky)


PhDr. Petr Hampl, Ph.D.: Psychická odolnost a možnosti seligmanovské psychologie

Profesor Martin Seligman a jeho spolupracovníci způsobili v psychologii srovnatelný převrat jako 100 let před nimi Sigmund Freud a jeho žáci, včetně Carla Gustava Junga. Přinesli zcela jiný pohled na lidskou psychiku, na roli vzpomínek, na vztah mezi vědomím a podvědomím i na možnosti terapie.

Tato nová psychologie kupodivu zůstává stranou pozornosti, až na to, že mnoho žádostí o granty je nyní opentleno seligmanovskými výrazy typu „well-being“. V zásadě nepovšimnuto zůstává, že se otevírají nové cestu k růstu a k práci s vlastní myslí.

Účastníci semináře se seznámí se základními tezemi a postupy seligmanovské psychologie:

 • Základní pohled na člověka a jeho psychiku
 • Výzkumné metody
 • „intervence“ – nástroje pro systematické ovlivňování psychiky
 • Naučená bezmocnost a otázky psychické odolnosti
 • Za jakých okolností můžeme měnit sami sebe?
 • Kreativita a další užitečné vlastnosti

Literatura:

FREDRICKSON, Barbara: Positivity: Discover the Upward Spiral That Will Change Your Life

REIVICH, Karen: The Resilience Factor: 7 Keys To Finding Your Inner Strength and Overcoming Life´s Hurdles

SELIGMAN, Martin: Vzkvétání: Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody

SELIGMAN, Martin: Naučený optimismus: Jak změnit své myšlení a život

SELIGMAN Martin: Opravdové štěstí: Pozitivní psychologie v praxi

 

 

 

Napsat komentář