Nezařazené

20230527_Seminář Martina Konvičky a Jiřího Vyhnalíka

Martin Konvička: Skutečné dopady Green Dealu na životní prostředí

Jiří Vyhnalík: Jak rozumět statistikám a posuzovat rizika

Praha, sobota 27. května 2023

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

 

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu svobodapanorama@gmail.com

 

Martin Konvička: Skutečné dopady Green Dealu na životní prostředí  

Co vlastně víme o „klimatické krizi“? Vývoj klimatu skleníkové plyny a jejich globální bilance, současné (nesporné) oteplení, jeho projevy a rizika. Kde se vzalo klimatické hnutí a jaké recepty nabízí.

Kde vidí řešení ekologové – a kdo to ti „ekologové“ vlastně jsou. Soudobá ekologie a ochrana přírody v kostce. Prvotní hřích lidstva a záchrana přírodního dědictví díky pravěké revoluci. Další vývoj zemědělství a lesnictví až k jejich moderní intenzivní podobě. Co potřebuje česká krajina – a co navrhují bojovníci za klima?

Jaké jsou skutečné dopady Green Dealu na přírodu a klima. Případová studie: Podpora biopaliv. Jaké dopady může mít zchudnutí na přírodní zdroje.

Literatura:

Lomborg, B.: Zchlaďte hlavy! 2008

Pokorný, P., : Neklidné časy – Kapitoly ze společných dějin člověka a přírody. 2011

Pokorný, P., Storch, D.: Antropocén. 2020

Sucháčková Bartoňová, A. a kol.: Velcí býložravci a změny klimatu – série článků otištěná v časopise Vesmír v roce 2020.

Jiří Vyhnalík: Jak rozumět statistikám a posuzovat rizika

  • Je možné předvídat dění?
  • Proč se tedy vědci tak často mýlí?
  • Kdy je tvrzení „založené na datech“?
  • Kde je hranice mezi vědou a šarlatánstvím?
  • Jaké metody jsou tedy skutečně spolehlivé?

Literatura:

Silver, N.: Signál a šum

Rosenthal, J: Zasažen bleskem

Napsat komentář