Realizované kurzy

Psychologie zločinu (23. března)

Studenti se během semináře seznámí s různými psychologickými a sociologickými pohledy na osobnosti pachatele trestných činů a dynamiky jejich jednání, jakož i společenské síly, které mohou od páchání trestných činů odrazovat nebo naopak povzbuzovat. Seminář se dotkne nejčastějších psychických poruch, které hrají roli, ale i současných ideologií, které zpochybňují samotné dodržování pravidel. Od Lombrosa a Freuda přes psychologii a sociologii 50. let až po současné genetické výzkumy. 

Přednášející:

 • Jaromír Hořák – Psychologie zločinu
 • Petr Hampl – Společenská kontrola, instituce a geny

Údaje o kurzu:

 • Místo a datum: Praha, 23. března 2024
 • Kurz č.: 20240323
 • Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.
 • Cena semináře je 1 400 korun.
 • Přihláška je zde :

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl


JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.:
Psychologie zločinu

Pojem trestného činu a jeho pachatele

 • Objektivní a subjektivní stránka trestného činu
 • Svoboda jednání a příčetnost
 • Rozumová a mravní vyspělost mladistvého
 • Problém návykových látek

Příčiny kriminálního jednání a duševní vlastnosti pachatele

 • Starší kriminologické školy: matematika odstrašení, otázka dědičnosti a inteligence
 • Moderní biosociální teorie
 • Osobnost, charakter, habitus
 • Struktura osobnosti (Hans J. Eysenck)
 • Osobnostní typologie pachatelů, psychometrie a profilování pachatele
 • Motivace trestného jednání
 • Ženský zločin
 • Etnicita pachatele
 • Kriminalita bílých límečků

Psychoanalýza

 • Teorie morálního vývoje (L. Kohlberg)
 • Teorie přimknutí (John Bowlby)
 • Sociálně psychologické teorie (Sutherland, Merton, chicagská škola, teorie kontroly)
 • Neodarwinismus a evoluční psychologie

Duševní poruchy a poruchy osobnosti (psychopatie)

 • Schizofrenie a další psychózy
 • Disociální, hraniční a paranoidní porucha osobnosti
 • Poruchy chování u dětí a mládeže
 • ADHD a poruchy autistického spektra
 • Sexuální deviace

Oběti trestných činů, jejich typologie

 • Proces viktimizace
 • Psychologie trestního řízení
 • Posuzování duševního stavu v trestním řízení
 • Zločin a média

Trestní sankce a jejich účinnost

Diskuse nad vybranými speciálními tématy (např. kverulantství, problém tzv. incelů atd.)


PhDr. Petr Hampl, Ph.D.:
Společenská kontrola, instituce a geny

Účastníci semináře se seznámí se základního pohledy na to, jaké mechanismy používají společenské skupiny i celé společnosti k tomu, aby udržely chování jedinců v požadovaných mezích. Probereme také některé poruchy těchto mechanismů, ať už je důsledkem chaos nebo naopak represe vůči neškodnému či dokonce žádoucímu jednání.

 • Základní mechanismy sociální kontroly
 • Sociální instituce a každodenní život
 • Inovace a protispolečenské jednání
 • Jak rozumět genetické zatíženosti
 • Otázka dekadence

Literatura:

 • Berger, P.: Pozvání do sociologie
 • Berger, P.: The war over the family: Capturing the middle ground
 • Hampl, P., Kašparová E.: Manažerská sociologie
 • Merton, R.: Studie ze sociologické teorie

 

Napsat komentář