Realizované kurzy

Klasická západní morálka a vzdělanost (4. května)

Seminář představí základní pohledy na morálku, vzdělanost a osobní růst, tak jak byly formulovány během tisíců let tradice evropského myšlení. Umožní studentům, aby pochopili rozdíly mezi jednotlivými přístupy a aspoň letmo si odpřemýšleli, co to znamená pro jejich život a pro jejich myšlení.

Praha, sobota 4. května 2024

Seminář č. : 20240504

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Jiří Hejlek: Vzdělanost v dějinách a v současnosti

Vzdělávání jako kultivace intelektu (kultivace a tradice; vymezení vůči výchově, školení a intelektualismu).

Vzdělání a vzdělanost (typy vzdělání; jeho šířka versus hloubka).

Stručný historický přehled (antika; tzv. středověk a univerzity; Bible; humanismus a směřování ke „klasickému“ modelu)

Současná krize vzdělanosti a pociťování potřeby vzdělání

Osvícenství a romantismus (Winckelmann, Goethe, Fichte, Schelling).

Model klasického vzdělání a historismus.

Problém dvojího rozumu (Jan Patočka) jako skrytý původce rozkladu klasického modelu vzdělání.

Rozdělení a klasifikace věd v průběhu 19. století (Auguste Comte, Wilhelm Dilthey, novokantovci), vědy humanitní proti vědám přírodním.

Vydělení společenských věd jako nového typu (problém psychologie chápané jako klíčová humanitní věda; posilování významu ekonomie).

Utvrzení rozdělení věd matematizací logiky (proti tomu u věd společenských soupeření psychoanalytického a hermeneutického východiska; obrat k jazyku).

Doporučená literatura:

Patrick J. Deneen: Proč selhal liberalismus (Praha, Academia 2019)

Fichte: Pojem vzdělance (Praha, Svoboda 1971)

Konrad Paul Liessmann: Teorie nevzdělanosti (Praha, Academia 2011)

Jan Patočka: Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství (Praha, Václav Petr 1942)

J. Schelling: Přednášky o metodě akademického studia (Praha, Oikoymenh 2022)

Tomáš Novák:  Morální myšlení – etická tázání

  • Co mám dělat?
  • Co je dobro?
  • Co chtít?
  • Co je povinnost?
  • Jak žít čestně?
  • Jak řešit mravní dilemata?
  • Jaké jsou v etice myšlenkové proudy?

Doporučená literatura:

Irvine, William B.. Jak žít dobrý život? Praha: Blue Vision, 2020.

Blažková, Miloslava. Dějiny etických teorií I (od antiky po konec 18. století), Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004.

Blažková, Miloslava. Dějiny etických teorií od Kanta po pragmatismus. Praha: Karolinum, 2020.

Blažková, Miloslava. Dějiny etických teorií od Bergsona po Tugendhata. Praha: Karolinum, 2022.

Anzenbacher, Arno. Úvod do etiky. Zvon: Praha, 1994.

Thompson, Mel. Přehled etiky. Praha: Portál, 2004.

Jaspers, Karl. Otázka viny. Praha: Mladá fronta, 1969.

Machovec, Milan. Smysl lidské existence. Praha: Akropolis, 2006.

Haidt, Jonathan. Morálka lidské mysli. Praha: Dybbuk, 2013.

Šiler, Vladimír. Etika pro pedagogy. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2019.

https://siler.fi.cz/wp-content/uploads/2021/03/Etika-pro-pedagogy-2019-Ucebnice.pdf

 

Napsat komentář