Nezařazené

20230624_Seminář Josefa Skály a Ivo Budila

Kurz je již plně obsazen

Josef Skála: Marxova stopa ve společenské teorii a praxi

Ivo Budil: Produktivní a spekulativní síly v dějinách

Praha, 24. června 2023

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu svobodapanorama@gmail.com.

Josef Skála: Patří Marx do starého železa?

Práh milénia sváděl k chytlavým anketám. V Británii volila i „myslitele tisíciletí“. Stal se jím Karel Marx. V londýnském exilu strávil půl života. Pouze to by mu anketu vyhrálo jen sotva. Na cíl, který opřel o nové argumenty, se názory logicky různí. Znát jeho analytické průlomy se však vyplatí z první ruky. V sevření dnešní civilizační krize ještě víc, než kdykoli dřív. Hlavně na to se zaměří exkurze dílem K. Marxe, B. Engelse a dalších kreativních osobností marxismu – i událostí, testujících jejich poznání v praxi.

Kam až se věda dopracovala před Marxem – a co si předsevzal on sám  (přínos a meze dřívější filozofie, ekonomické teorie a emancipačních koncepcí)

Luxusní sociální kapitál – a prekérní životní volba (motiv a dimenze „třídní zrady“, zdobící nejen Marxův osud)

Nová interpretace společenského vývoje (z „produkce a reprodukce reálného života“, a ne subjektivních přání a ambicí)

Anatomický atlas kapitalismu (v Marxově Kapitálu i pozdějších dílech, stojících za pozornost)

Cestovní mapa emancipace (objektivní podmínky a subjektivní faktor očima teorie i praktických pokusů)

Marxova česká stopa (mozaika obdivuhodných výkonů i trestuhodných selhání)

Past „konce dějin“ a kudy z ní   (co je „reformovatelné“ a čemu dá šanci až systémová změna)

Doporučená literatura:

Eric Hobsbawm: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914 – 1991, Argo 1998

Edvard Beneš: Demokracie dnes a zítra, Čin 1946

Ferdinand Peroutka: Tak nebo tak, František Borový 1947

Joshua Muravchik: Nebe na Zemi. Vzestup a pád komunismu, BB Art 2003

Manifest Komunistické strany (marxists.org)

Ekonomické rukopisy: Kapitál: Díl první (marxists.org)

Ekonomické rukopisy: Kapitál, 3. díl, Obsah (marxists.org)

Bedřch Engels – Vývoj socialismu od utopie k vĕdĕ (marxists.org)

Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu – Předmluva (marxists.org)

Lenin: Stát a revoluce, 1917 – obsah (marxists.org)

Lenin: Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu, 1920 – obsah (marxists.org)

 

Ivo Budil: Produktivní a spekulativní síly v dějinách:

  • Průmyslová revoluce, Velká Británie, Adam Smith a Thomas Robert Malthus: Snaha o oligarchické pojetí modernity
  • Benjamin Franklin, Alexander Hamilton a vznik amerického ekonomického systému jako produktivního a meritokratického pojetí modernity
  • Ideologické proměny malthuziánství v devatenáctém století: Rasové ideologie, sociální darwinismus a eugenika
  • Expanze amerického ekonomického systému: List, Witte, Gilpin. Kosmopolitismus versus globalizace.
  • Neomalthuziánství, environmentalismus a meze růstu: Kognitivní úpadek Západu a nový feudalismus
  • BRICS a renesance produktivních sil modernity.

Napsat komentář