Nezařazené

20231118_Média, jazyk a společnost

Kurz ukazuje, jak se měnila česká média od roku 1989 do současnosti – jejich role, styl práce, formální i neformální pravidla, vztah novinářské komunity k veřejnosti, a také jaké typy osobností převažují mezi novináři. Ukazuje, jak se na novinářské práci odrazily společenské změny, ale zároveň také, jaký vliv měla média na společnost. Ukazuje to na žánrech, dění v médiích, ale také na rozborech mediálního jazyka. Vychází přitom ze standardních modelů pro analýzu médií, jako např. McLuhanův. 

Seminář vedou docent Petr Žantovský, asi nejvýraznější český akademický expert na otázku médií a lingvista a filosof doktor Hejlek. 

Petr Žantovský: Jak rozumět masovým médiím

Jiří Hejlek: Co prozrazuje jazyk používaný v médiích

Praha, 18. listopadu 2023

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

Přihlášku do kurzu najdete >>zde<<

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Přesné místo konání bude studentům oznámeno s dostatečným předstihem.

Petr Žantovský: Společnost a média

Média a žurnalistika – co jsou a nejsou

  • Pár definic na začátek, základní pojmy, sociologie žurnalistiky
  • Proč studovat dějiny žurnalistiky
  • Média, žurnalisté, moc a vliv
  • Společnost a média

Epocha přelomu (1989 – 1992)

Trendy v české žurnalistice po r.1989

Politika a média v novém státě (1993 – 1996)

Epocha procitnutí (1996-2002)

Žurnalistika let 1997 – 2002

Struktura médií v letech 2003-2006

  • Obecná charakteristika
  • Bulvarizace seriózních médií
  • Investigativní žurnalistika

Česká žurnalistika a média v letech 2006-2010

No future? (2010-2013…)

Období 1989-2008

Specifická role veřejnoprávních médií a vývoj boje o vliv na ně

Vývoj posledních let a další perspektivy

Literatura:

Benda, J.: Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Praha: Karolinum 2007

Kol. autorů: Dějiny českých médií v datech. Praha: Karolinum 2003

KÖPPLOVÁ, Barbara a kol. 2003. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. ISBN 80-246-0632-1.

MCNAIR, Brian. 2004. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. 182 s. ISBN 80-717-8840-6.

MCQAIL, Denis. 2002. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-717-8714-0

ŽANTOVSKÝ, Petr. 2013. Česká politika a média po roce 1989. Praha: Institut Václava Klause, 2013.175 s. ISBN 978-808-7806-029.

ŽANTOVSKÝ, P. Mediální manipulace a krize v ČT v roce 2000. Praha: Institut Václava Klause, 2015. 261 s.ISSN 1213-3299

ŽANTOVSKÝ, P. Média a politika v digitálním světě. Beskydy: 2018. 299 s. ISBN 978-80-87431-47-4

Jiří Hejlek: Co prozrazuje jazyk používaný v médiích

Jazyk jako primární médium.

Mediální konzumenti jako nová forma davu.

Podstata jazyka – porozumění x dorozumění (pojem, zvyk, nápodoba).

Obsah projevu a krása řeči.

Jazykové vrstvy – problém spisovnosti.

Manipulace a „znásilňování jazyka – jazyk se brání a také prozrazuje.

Reklama, SMS, blogy apod.

Doporučená literatura:

Gustave Le Bon: psychologie davu

Jiří Kraus: Jazyk v proměnách komunikačních médií

Petr Vybíral: Jazyk současných českých médií

 

 

Napsat komentář