Nezařazené

20231104-2 Josef Skála a Karel Nedbálek 4. listopadu

Kurz představuje exkurzi dílem K. Marxe, B. Engelse a dalších kreativních osobností marxismu – i událostí, testujících jejich poznání v praxi.

Josef Skála: Marxova stopa ve společenské teorii a praxi

Karel Nedbálek: Ekonomický model JZD Slušovice

Zlín, 4. listopadu 2023

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Josef Skála: Patří Marx do starého železa?

Práh milénia sváděl k chytlavým anketám. V Británii volila i „myslitele tisíciletí“. Stal se jím Karel Marx. V londýnském exilu strávil půl života. Pouze to by mu anketu vyhrálo jen sotva. Na cíl, který opřel o nové argumenty, se názory logicky různí. Znát jeho analytické průlomy se však vyplatí z první ruky. V sevření dnešní civilizační krize ještě víc, než kdykoli dřív. Hlavně na to se zaměří exkurze dílem K. Marxe, B. Engelse a dalších kreativních osobností marxismu – i událostí, testujících jejich poznání v praxi.

Kam až se věda dopracovala před Marxem – a co si předsevzal on sám  (přínos a meze dřívější filozofie, ekonomické teorie a emancipačních koncepcí)

Luxusní sociální kapitál – a prekérní životní volba (motiv a dimenze „třídní zrady“, zdobící nejen Marxův osud)

Nová interpretace společenského vývoje (z „produkce a reprodukce reálného života“, a ne subjektivních přání a ambicí)

Anatomický atlas kapitalismu (v Marxově Kapitálu i pozdějších dílech, stojících za pozornost)

Cestovní mapa emancipace (objektivní podmínky a subjektivní faktor očima teorie i praktických pokusů)

Marxova česká stopa (mozaika obdivuhodných výkonů i trestuhodných selhání)

Past „konce dějin“ a kudy z ní   (co je „reformovatelné“ a čemu dá šanci až systémová změna)

Doporučená literatura:

Eric Hobsbawm: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914 – 1991, Argo 1998

Edvard Beneš: Demokracie dnes a zítra, Čin 1946

Ferdinand Peroutka: Tak nebo tak, František Borový 1947

Joshua Muravchik: Nebe na Zemi. Vzestup a pád komunismu, BB Art 2003

Manifest Komunistické strany (marxists.org)

Ekonomické rukopisy: Kapitál: Díl první (marxists.org)

Ekonomické rukopisy: Kapitál, 3. díl, Obsah (marxists.org)

Bedřch Engels – Vývoj socialismu od utopie k vĕdĕ (marxists.org)

Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu – Předmluva (marxists.org)

Lenin: Stát a revoluce, 1917 – obsah (marxists.org)

Lenin: Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu, 1920 – obsah (marxists.org)

 

Karel Nedbálek: Slušovický systém řízení

Přednáška ukazuje, že rokem 1986, kdy se JZD Slušovice přejmenovalo na JZD Agrokombinát Slušovice. V tomto roce začal neuvěřitelný růst podniku, se zaměřením na kvalitativní ukazatele výroby. Pracoviště se předávala do osobní péče s ekonomickou a výrobní zodpovědností, rozvinuly se motivační faktory s pravidelným čtvrtletním hodnocením řídících pracovníků, a nejlepší šampioni byli pověřováni, aby realizovali poslední poznatky vědecko-technických poznatků v praxi. Rozšířilo se množství malých rodinných podniků a vedení družstva se snažilo převést podnik na podíly na zisku, a nakonec akcie, zatím sice družstevní.

Systém řízení a motivační faktory v JZD AK Slušovice, jeho výrobní výsledky, cesty rozvoje, podnikatelský systém, který tento rozvoj umožnil inspiruje dodnes. Přednáška a knihy doporučené v literatuře deklarují, jaký to mělo a má na podnikatelskou aktivitu regionu Slušovic a okolí vliv dnes.

Přednáška naznačí na způsoby řízení družstevního podniku, kdy principy byly silně deformovány socialistickým nazíráním, které s myšlenkou družstevnictví, která vznikla v Rakousku-Uhersku v devatenáctém století neměly nic společného. Poukážeme, že i v centrálně zkostnatělém, nepružném řízení, mohla existovat konkurence a zdravé podnikání a tržní mechanismy za účelem zisku. Agrokombinát ve Slušovicích naučil mnoho družstevníků dobře a rychle podnikat. To dokládá i množství úspěšných firem a živnostníků ve Slušovicích, které mají 3000 obyvatel.

 

Literatura

  1. NEDBÁLEK Karel, Baťové versus Československo, aspekt 2021 KN. Slušovice: Čibe a. s., advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec, 2021, str. 163. ISBN 978-80-908245-0-8.
  2. NEDBÁLEK Karel, MALINOVÁ Naděžda, Rej Masek, Kolokvium rozmluva ABOUT ALL. Slušovice: Čibe a.s., advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec, 2021. ISBN 978-80-2709202-4, str. 207.
  1. NEDBÁLEK Karel, Revoluce v roce 1989 začala ve Slušovicích, aspekt inkluze NEW AGE anebo vše bylo jinak. Slušovice: Čibe a. s., advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec, 2022, str. 169. ISBN 978-80-908245-7-7
  2. NEDBÁLEK, Karel, Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice, Slušovice: Čibe a.s., advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec, 3. přepracované vydání, 2021. ISBN 978-80-908245-6-0, str. 176.
  3. NEDBÁLEK Karel, Jak řídil František Čuba JZD AK Slušovice k dnešnímu rozvoji regionu. Slušovice: Čibe a.s., advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec, 2023, s. 161. ISBN 978-80-908533-2-4.

 

 

 

 

Napsat komentář