Nezařazené

20230610_Seminář Ilony Švihlíkové a Ivo Budila

Kurz je již zcela vyprodán.

Ilona Švihlíková: Mezinárodní ekonomie

Ivo Budil: Teorie světového systému jako nástroj porozumění historickému a ekonomickému vývoji moderního světa

Praha, 10. června. 2023

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu svobodapanorama@gmail.com.

Ilona Švihlíková: Mezinárodní ekonomie

Předmět je orientován na představení základních vztahů mezi aktéry v mezinárodní ekonomice, od nadnárodních institucí, po nadnárodní firmy, či státy.

Základní témata:

1) obchod zbožím a službami, teorie, současná situace, statistiky WTO

2) komoditní trhy a jejich význam

3) mezinárodní finance, poruchy finančního systému, kurzové režimy a role centrálních  bank

4) postavení ekonomiky ČR v mezinárodní dělbě práce

Literatura:

Švihlíková, I: Globalizace a krize.

Švihlíková I.: Přelom. Od Velké recese k Velké transformaci.

Stiglitz, J.: Globalization and its discontents

Ha-Joon Chang: Kicking away the ladder

Statistiky:

WTO: World trade report

UNCTAD: Trade and development report. WOrld investment report

OPEC: oil monthly market report

 

Ivo Budil: Teorie světového systému jako nástroj porozumění historickému a ekonomickému vývoji moderního světa

  • Raúl Prebisch, teorie závislosti a proces dekolonizace
  • Immanuel Wallerstein, jádrová civilizace, periferie a semiperiferie v globálním světě
  • Marginální zóna jako potenciální alternativa a revolta vůči hegemonii jádra světového systému
  • Lawrence Harrison, Hernando de Soto a “nerozvinutost je stav ducha”: Vzpoura odkazu Maxe Webera vůči marxistické teorii
  • Pokus o syntézu Karla Marxe a Maxe Webera: Emmanuel Todd a paměť místa

Napsat komentář