Semináře

Manipulace, cenzura a analýza informací (27. dubna)

Společný seminář mediálního experta, zpravodajce a sociologa se zabývá mediální manipulací a tím, jak nacházet skryté informace a vzorce v mediálních výstupech. Studentům se dostane výkladu o nejčastěji používaných metodách manipulace a cenzury, jakožto i jejich vývoje v dějinách. Následovat budou praktické ukázky analýzy, jak s informace v médiích pracují analytici tajných služeb, sociologové, psychologové atd.
  • Petr Žantovský: Cenzura a propaganda
  • Jiří Wagner: Zpravodajská analýza mediálních informací
  • Petr Hampl: Analýza textů v sociálněvědních disciplínách

Praha (prostor blízko Náměstí Republiky), sobota 27. dubna 2024 9:00 – 17:00

Seminář č. : 20240427

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

KAPACITA SEMINÁŘE UŽ JE PLNĚ OBSAZENA. DALŠÍ TERMÍN BUDE NA PODZIM 2024

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Petr Žantovský: Cenzura a propaganda

Seminář umožní detailně pochopit techniky, jaké se používaly a používají k vytvoření správného obrazu a k zakrytí skutečnosti  v různých médií a jak se to měnilo v dějinách. Absolventi budou schopni identifikovat použité metody a prostředky propagandy. Zároveň se bude mluvit o různých typech cenzury, jejich možnostech a omezení. Včetně analýzy současné mediální situace v ČR. 

PROPAGANDA – HISTORIE A SOUČASNOST

Laswellův přenosový model, teorie, dvou zrcadel, definice propagandy, propaganda a média, stručná historie propagandy – od prehistorie přes antiku po 20.století, propaganda nacismu a komunismu, propaganda studené války, typologie propagandy – bílá, šedá, černá, propaganda činem, současný terorismus, propaganda po Majdanu, podoby propagandy – válečná, politická, didaktická, kulturní… , psychologie propagandy, akcelerátory účinnosti propagandy

MANIPULAČNÍ TECHNIKY

Globalizace společenské komunikace – klady a zápory, žurnalistika jako nositel manipulačních technik, manipulační techniky podle llowieckého, základní  techniky – gatekeeping, agenda petting, spirála mlčení, efekt třetí osoby, skryté přesvědčování, inscenace události, požadavky na profesionální výkon žurnalisty, důvody užití manipulačních technik – zájem, další techniky – zamlčování nepohodlných informací, zveřejňování neověřených informací, záměrné obviňování, etiketizace, tvorba umělých autorit, metoda překrytí – red herring, využívání strachu, ovlivňování emocí, simulace objektivity a neutrality, fenomén opravy a omluvy, lingvistické prostředky, tématické stereotypy, metody propagandy v médiích

CENZURA

Definice cenzury, funkce cenzury, typy cenzury, dějiny cenzury od 16. století po současnost, cenzura v českých zemích, formy cenzury, cenzura v naší současné společnosti, cenzura na internetu, legislativní rámec zákona „na ochranu republiky“

Literatura:

MCQUAIL, D. Žurnalistika a společnost. Praha:Karolinum2016

BITTMAN, L. Mezinárodní dezinformace. Praha Mladá fronta 2000

Browne, A. Úprk rozumu. Praha: Dokořán 2009

Břicháček, T. Evropa blízká i vzdálená. Praha:IVK, 2014

Ilowiecki, T.M. a Žantovský, P. – Manipulace v médiích, Praha: UJAK 2008. ISBN 978-80-86723-50-1

MCNAIR, B: Sociologie žurnalistiky, Portál Praha 2003

POSTMAN, N. Ubavit se k smrti: veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha: Mladá fronta, 2010.

RAMONET, I. Tyranie médií: tajná moc tvůrců veřejného mínění. Praha: Mladá fronta, 2003.

Sarrazin, T. Teror ctnosti. Praha: Academia 2015

Verner, P. – Propaganda a manipulace, Praha: UJAK, 2011. ISBN 978-80-86723-015-0

Sarrazin, T. Teror ctnosti. Praha: Academia 2015

ŽANTOVSKÝ, P. Politická komunikace – propaganda. Praha: VŠMVV 2016

ŹANTOVSKÝ, P. Mediální manipulace a krize v ČT v r.2000,

Praha: IVK 2015

RAMONET, I. Tyranie médií: tajná moc tvůrců veřejného mínění. Praha: Mladá fronta, 2003.

Jiří Wagner: Zpravodajská analýza mediálních informací

Zkušený pracovník zpravodajských služeb vysvětlí zásady a ukáže na praktických příkladech, jak zpravodajci třídí informace a jak pracují s médii tak, aby pochopili směr ovlivňování, záměry propagandy a další věci, co měly zůstat skryty a na základě toho odhadli skutečný stav věcí.

Petr Hampl: Analýza textů v sociálněvědních disciplínách

Sociolog ukáže textovou analýzu a další výzkumné techniky používané v sociologii, psychologii a dalších příbuzných disciplínách:

Literatura:

Bryman Alan: Social Research Methods

Disman Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost

Hendl Jan: Kvalitativní výzkum

 

 

 

 

Napsat komentář