Semináře

Následovníci a kritici Karla Marxe (20. ledna)

Kurz je určen pro ty, kdo již absolvovali kurz Marxova stopa ve společenské teorii a praxi

Josef Skála: Marxovou stopou pro pokročilé

Petr Hampl: Racionální kritika marxismu jakožto ideologie

Praha, sobota 20. ledna 2024.

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun českých.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Josef Skála: Marxovou stopou pro pokročilé

Spory na půdě, jíž Marx položil základy

· Emancipace dřív v metropolích nebo na periférii?

· Vývoz revoluce nebo civilizační alternativa?

· NEP po celé generace nebo radikální modernizace?

· Jen “třída proti třídě” nebo s co nejvíc spojenci?

· Jak moc se mění emancipační zázemí?

· “Antikapitalismus” nebo “postkapitalismus”?

Kdo a proč stojí za pozornost i dnes

E. Bernstein, K. Kautsky a R. Luxemburgová, V. Lenin a L. Trockij, N. Bucharin a J, Stalin, A. Gramsci a G. Lukács, P. Sweezy, Frankfurtská škola a L. Althusser – a také tým československé cesty k socialismu, R. Richta, K. Kosík, J. Zelený, R. Kalivoda

Svět znovu na rozcestí – a myslitel tisíciletí

· Kam vede červená nit – jen k úpadku “elit”?

· Proč neumí ani to, co jim dřív šlo?

· K pokusům o záchranu kapitalismu

· Kudy z riskantní pasti – a kdo všechno na tom má zájem?

Strašák “neomarxismu” jako prolhané alibi

· Kolik marxismu – a skutečně nového – je v “progresivismu” XXI. století?

· Čím se honosil “konec dějin” – marxismem nebo jeho popravou na věčné časy?

· Lze na Marxe svádět bankrotářskou politiku, která s ním vede hybridní válku?

· Co vše z toho plyne pro síly usilující o změnu

Petr Hampl: Racionální kritika marxismu jakožto ideologie

Program nebude kritizovat jednotlivé teze, ale zaměří na celkovou strukturu myšlení (formulace tezí, způsob zdůvodňování apod.) a pokusí se ukázat slabé stránky, které vyžadují nápravu.

· Stručně o sporu mezi základními přístupy k realitě – pojmový realismus a pojmový nominalismus

· Karel Mannheim, utopie a ideologie – možnosti myšlení o politice

· Síla ideologií a slabost konspiračních vyprávění

· Demarkační čára mezi racionálně vědeckým a ideologickým

· Co všechno nesplňuje striktně vědecká kritéria: Marx, Freud, Darwin, liberální ekonomie…

· Vytváření sekt versus racionální diskuze

· Co z toho vyplývá pro dezinformace a hoaxy.

Literatura:

Thomas Kuhn: Struktura vědeckých revolucí

Marek Loužek: Spor o metodu mezi rakouskou školou a německou historickou školou

Karel Mannheim: Ideologie a utopie

Karl R. Popper: Logics of scientific discovery

Karl.R. Popper: Otevřená společnost a její nepřátelé

Napsat komentář