Realizované kurzy

Záhady husitské revoluce a technologie vedení konfliktů (23. března)

Seminář se zaměří zejména na ty historické událost, které nebyly nikdy zcela vyjasněny, a přitom jsou klíčové pro pochopení vývoje husitského hnutí, vzájemného vztahu frakcí a dalších českých dějin. Téma doplní obecný výklad o vlivu technologií na průběh konfliktů.

Miroslav Houška: Husitská revoluce
Libor Lenža: Dopady technologií na vedení válek

Zlín, sobota 23. března 2024.

Kurz č. 20240323

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun českých.

Přihláška je zde. V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Miroslav Houška: Husitská revoluce

 • Jan Hus (životní příběh)
 • Období 1415-1419 (Husovi následovníci, poutě na hory, první ozbrojené střety)
 • Jan Žižka (životní příběh)
 • Období 1419-1424 (První pražská defenestrace, Jan Želivský, boje s křížovými výpravami, s domácími nepřáteli a mezi husity navzájem)
 • Žižkova smrt (podivné okolnosti, dopis kněze Ambrože, kterým varuje Jana Žižku před najatým vrahem)
 • Období 1424-1434 (Žižkovi nástupci, spanilé jízdy, pokračování bojů, bitva u Lipan)
 • Prokop Holý (životní příběh)
 • Období 1437-1485 (Jan Roháč z Dubé, bratříci a další husitští bojovníci v zahraničí, Jiří z Poděbrad, Druhá pražská defenestrace, Kutnohorský náboženský mír)

Literatura:

 • Vavřinec z Březové: Husitská kronika
 • Petr Čornej: Husitská revoluce
 • Petr Čornej: Jan Žižka
 • Jiří Hás: Z rodinného života husitských hejtmanů
 • Ivan Hlaváček: Ze zpráv a kronik doby husitské
 • František Šmahel: Husitská revoluce
 • Vlastimil Vondruška: Husitská epopej

Libor Lenža: Technologie a jejich dopady na vedení válek

Nové technologie a jejich přínosy jsou vždy využívány nejen ve prospěch lidstva, ale také pro ničení a zabíjení… nebo dnes pro změnu názorů, společenských postojů, oslabení společenského konsensu, chcete-li pro vedení hybridních či informačních válek. Změny ve způsobu vedení válek bez ohledu na jejich rozsah či příčiny dnes vidíme nejen na samotném bojišti, ale i v týlu, mnohdy i daleko od daného bojiště, v informačním prostoru.

Jaké dopady to má a může mít na moderní společnost? Jak se můžeme s těmito změnami vyrovnat nebo alespoň zmírnit jejich negativní dopady? Pomohou opět jen nové technologie nebo je i jiná cesta?

 

Napsat komentář