Realizované kurzy

Myšlenkové kořeny západní civilizace (2. března)

Náplní kurzu bude výklad zrodu, vývoje a specifického charakteru západního myšlení od středověku do 20. století,  a to včetně západního chápání sama sebe, pohledu na jiné civilizační okruhy, jakožto role racionality a náboženství.

Ivo Budil: Myšlenkové kořeny západní civilizace 

Petr Hampl: Sociologie náboženství

Praha, 2. března 2024

Kurz č. 20240302

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat. Jeho těžištěm bude výklad profesora Budila, který bude doplněn přednáškami Petra Hampla.

Cena semináře je 1 400 korun.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Přesné místo konání bude studentům oznámeno s dostatečným předstihem.

Ivo Budil: Myšlenkové kořeny západní civilizace

Západní civilizace se v průběhu svého vývoje chápala a vymezovala jako politické, etnické, náboženské, rasové nebo ekonomické společenství či komunita obdařená zvláštním univerzálním historickým posláním.  Posluchači kurzu budou  seznámeni se základními pojetími západní civilizace a jejího historického povědomí a vztahu k jiným civilizačním okruhům od nejstarších dob až do jednadvacátého století. Výklad se rovněž zaměří na ústřední osobnosti západního intelektuálního života a jejich příspěvek k formulování západní civilizační identity.

Literatura:

Literatura:

Arendtová, Hannah (1996): Původ totalitarismu. Praha.

Budil, Ivo (2022): Globální dějiny a postliberální společnost: Budoucnost západní civilizace. Praha.

Budil, Ivo (2015): Triumf rasismu. Praha.

Budil, Ivo (2013): Úsvit rasismu. Praha.

Budil, Ivo (2007): Zakladatelé Západu a poslední člověk. Ústí nad Labem.

Drulák, Petr (2022): Podvojný svět. Praha.

Hampl, Petr (2020): Cesta z nevolnictví. Praha.

Hampl, Petr (2018): Prolomení hradeb. Praha.

Petr Hampl: Sociologie náboženství

Seminář se bude zabývat rolí náboženství v životech západních národů a společností, jejími proměnami, formováním náboženských skupin, teorií sekularizace a jejími kritiky

Literatura:

BERGER, Peter L (2003): Pozvání do sociologie: Humanistická perspektiva

BERGER, Peter L. (1993): Kapitalistická revoluce

BERGER, Peter L. (1990): The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion

Cesta národního konzervatismu (2022)

HAMPLOVÁ, Dana (2000): Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti

HAZONY, Yoram (2021): Chvála nacionalismu

STARK, Rodney (2015): How the West Won: The Neglected Story of the Triumph of Modernity

STARK, Rodney (2015): Sociology of Religion: A Rodney Stark Reader

WEBER. Max (2006): Sociologie náboženství

 

 

Napsat komentář