Realizované kurzy

Mezinárodní ekonomie a společenské třídy (13. ledna)

Ilona Švihlíková: Mezinárodní ekonomie II.

Petr Hampl: O společenských třídách

Praha, 13. ledna 2024

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat. Je určen studentům, kteří již absolvovali kurz Mezinárodní ekonomie I.

Cena semináře je 1 400 korun.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Kurz je již plně obsazen.

Ilona Švihlíková: Mezinárodní ekonomie II.

Kurz Mezinárodní ekonomie II navazuje na základní kurz Mezinárodní ekonomie. Hlouběji se rozebírají témata související s vývojem mezinárodního obchodu zbožím a službami (aktuální vývoj, statistiky, trendy), dále pak pozice a role nadnárodních firem a globálních hodnotových řetězců, včetně aktuálního pořadí významných firem a jejich role ve světové ekonomice. K novým tématům patří role měnových kurzů, centrálních bank pro ovlivňování finančních toků. Podrobněji jsou rozebrány jednotlivé typy krizí (měnové, bankovní, finanční a dluhové) spolu s příklady. Závěrečným tématem je platební bilance, interpretace nerovnováh a téma konkurenceschopnosti.

Literatura:

 • Švihlíková, I: Globalizace a krize.
 • Švihlíková I.: Přelom. Od Velké recese k Velké transformaci.
 • Stiglitz, J.: Globalization and its discontents
 • Ha-Joon Chang: Kicking away the ladder

Statistiky:

 • WTO: World trade report
 • UNCTAD: Trade and development report. WOrld investment report
 • OPEC: oil monthly market report

Petr Hampl: O společenských třídách

 • Slogan marxistické ideologie nebo solidní analytická kategorie
 • Pohled konsensuální nebo teorie konfliktu
 • Co víme o společenských konfliktech
 • Ekonomické zákonitosti versus společenský život
 • Nerovnost, životní šance a sociální mobilita
 • Může existovat beztřídní společnost?

Literatura:

 • Berger, Peter L.: Kapitalistická revoluce: 50 propozic o prosperitě, rovnosti a svobodě
 • Dahrendorf, Ralf: Moderný sociálny konflikt: Esej o politike svobody
 • Hampl, Petr: Prolomení hradeb dvojka: Jak západní elity ničí vlastní civilizaci a napomáhají její islamizaci
 • Hampl, Petr: Cesta z nevolnictví: Jak získat další generaci pro obranu evropské civilizace
 • Keister, Lisa: Inequality: A Contemporary Approach to Race, Class, and Gender
 • Keller, Jan: Tři sociální světy: Sociální struktura postindustriální společnosti
 • Murray, Charles: Coming Apart: The State of White America, 1960–2010

Napsat komentář