Nezařazené

20231021_2_Jaromír Hořák a Karel Nedbálek 21. října

Společenský tlak na jedince, vynucování norem, jejich porušování, trestní právo, reálné fungování justice, ale i třeba hranice mezi domáháním se práva a kverulantstvím – tak by se daly shrnout hlavní body tohoto semináře. 

Jaromír Hořák: Kriminalita, její příčiny a prevence

Karel Nedbálek: Cardassianské právo 

Zlín, sobota 21. října 2023

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

 

Jaromír Hořák: Kriminalita, její příčiny a prevence

Trestní právo hraje v našich životech stále důležitější roli. A to nejen v důsledku toho, že mnoho dříve rodinných problémů nebo politických sporů je přenášeno do oblasti trestního práva. I vzdělaní lidé přitom mívají o této oblasti velmi naivní a nepřesné představy. Účastníci kurzu porozumí základním principům, na kterých je trestní právo a jeho aplikace založeno a získají realistickou představu, co je možné očekávat a co nikoliv. Podstatná část výkladu je věnována otázce prolínání trestního práva s děním ve společnosti.

Kriminalita, její příčiny a prevence

Pojem kriminality, její rozsah, struktura a dynamika, objasněnost a latence kriminality, kriminalita v mezinárodním srovnání, příčiny kriminality: biologické, sociologické a psychologické teorie, pachatel trestného činu a jeho osobnost, oběť trestného činu, kontrola a prevence kriminality

Trestní právo a základní otázky trestního procesu

Trestní právo a jeho vztah k jiným právním odvětvím, základní principy trestní odpovědnosti, pojem a znaky trestného činu, vývojová stadia trestné činnosti, účastenství na trestném činu, důvody vyloučení protiprávnosti a zániku trestnosti, krajní nouze a nutná obrana, svolení poškozeného, promlčení

Základní zásady ukládání trestů

Stadia a principy trestního řízení, orgány činné v trestním řízení, práva obviněného, úkoly jeho obhájce, poškozený v trestním řízení, dokazování, vybrané otázky z kriminalistiky, opravné prostředky v trestním řízení

Literatura:

Gřivna, T.- Scheinost, M.- Zoubková, I. a kol.: Kriminologie, 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019

Jelínek, J.. a kol.: Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018

Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 9. vydání. Praha: Leges, 2022

Jelínek, Jiří a kol.: Kriminologie. Praha: Leges, 2021

Musil, J.- Konrád, Z.- Suchánek, J. : Kriminalistika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004

Šámal, P. a kol.: Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021

Karel Nedbálek: Kardassianské právo

Když si položíme otázku, zda existuje v naší společnosti fiktivní právo a snažíme se na tuto otázku v přednášce najít částečně odpověď. V první části přednášky řešíme teoretické sondy do moderních právních principů, právních zásad, co je to objektivní a subjektivní myšlení. Co je to důkaz a jak němu přistupovat? Jak by nemělo moderní právo vypadat a jaké aspekty by mělo mít? Přednáška ukazuje na problémy justice a soudního systému. Zabývá se mentální podjatostí soudců a zda zrušit institut přísedících u soudů. V přednášce budou naznačeny konkrétní případy porušení práva v České republice. Popsán historický proces s Janem Antonínem Baťou, starý bezmála 70 let. Dalším příběhem je slušovická kauza, která se dostala až k Ústavnímu soudu. Poslední kauza je mediálně známý případ Kramného.

Každý má právo na spravedlivý soudní proces a na to, aby byl odsouzen pouze na základě důkazů a v souladu s právem. Obecně největším pochybením v justici jsou většinou při vedení soudu, porušení obžalovací zásady, řešení námitky podjatosti soudce jenom formálně, soudní manipulace s důkazy, nepřipuštění důkazů obžalovaného, které vyvrací jeho vinu.

Řada indicií nasvědčuje, že největší hrozbou demokracie je pilíř soudnictví, který je definovaný z Ústavy České republiky. Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Soudce je jmenován do funkce bez časového omezení, to je největší problém pro spravedlivý a efektivní právní systém. Je smutné, že s prvky „Cardassianského práva“ se setkáváme i u nás. Přednáška jenom naznačí, že porušování práva v řadě případů existuje. Proto můžeme někdy mluvit o Cardassiaském právu, které nás provází i když nechceme, nebo si to nepřipouštíme.

Literatura

NEDBÁLEK Karel, Cardassianské právo aneb justice po česku. Slušovice: Čibe a.s., advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec, 2023, s. 151, ISBN 978-80-908533-5-5.

NEDBÁLEK Karel, Baťové versus Československo, aspekt 2021 KN. Slušovice: Čibe a. s., advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec, 2021, str. 163. ISBN 978-80-908245-0-8.

NEDBÁLEK Karel, MALINOVÁ Naděžda, Rej Masek, Kolokvium rozmluva ABOUT ALL. Slušovice: Čibe a.s., advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec, 2021. ISBN 978-80-2709202-4, str. 207.

 

Napsat komentář