Soutěž o esej 2023

Jungmannova národní akademie a Česká společnost pro civilizační studia

vypisují soutěž o nejlepší esej na téma

Jak bude vypadat můj život nebo život mých potomků v nezávislém národním státě

Text musí být v češtině, maximální rozsah je 12 tisíc znaků včetně mezer.

Eseje budou vyhodnoceny komisí vybranou Vědeckou radou České společnosti pro civilizační studia, a to ve dvou kategoriích

  • Profesionální publicisté nebo vzdělanci (včetně studentů humanitních oborů)
  • Amatéři

Práce budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:

– uvěřitelný obraz nějaké konkrétní oblasti nebo každodenního života (30%),
– pojednání o něčem, co je uskutečnitelné spíš v nezávislém národním státě než v nadnárodním celku (30%),
– jazyková úroveň (20%),
– celkové literární zpracování (20%).

Ceny:

Autor nejlepší eseje v profesionální kategorii obdrží 5 000 korun a knihy z Českého vlasteneckého knihkupectví podle vlastního výběru v hodnotě 2 000 korun.

Autor nejlepší eseje v amatérské kategorii obdrží 2 000 korun a kurzy Jungmannovy národní akademie v hodnotě 6 tisíc korun.

Účastník z amatérské kategorie může být vyhlášen i vítězem profesionální kategorie. Naopak to není možné.

Další práce mohou získat čestná uznání rovněž spojená s finanční odměnou.

Uzávěrka a způsob odevzdání:

Do soutěže se lze přihlásit zasláním eseje na e-mail pe@petrham.pl, a to do 30. září 2023. Přihlášením do soutěže autor souhlasí s přiměřeným zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas s případným publikováním eseje na stránce České společnosti pro civilizační studia.