Obchodní a platební podmínky

Zájemce o seminář se přihlásí prostřednictvím internetového formuláře, následně obdrží fakturu, kterou zaplatí do data, které je uvedené na faktuře, a to na účet číslo České společnosti pro civilizační studia 2502494089/2010.

V případě, že se zájemce nemůže z vážných důvodů přednášky zúčastnit, má právo na vrácení uhrazené částky, a to dle následujících pravidel:

1) Pokud se zájemce odhlásí prostřednictvím e-mailu nejpozději do 30 dnů před termínem konání přednášky, má nárok na vrácení celé uhrazené částky na číslo účtu, ze kterého byla úhrada provedena.

2) Pokud se zájemce odhlásí prostřednictvím e-mailu nejpozději do 21. dne před termínem konání přednášky, má nárok na vrácení 50 % uhrazené částky na číslo účtu, ze kterého byla úhrada provedena.

3) Pokud se zájemce odhlásí prostřednictvím e-mailu nejpozději do 14 dnů před termínem konání přednášky, má nárok na vrácení 10 % uhrazené částky na číslo účtu, ze kterého byla úhrada provedena.

4) Pokud se zájemce odhlásí prostřednictvím e-mailu v kratším termínu, než je 14 dní, nebo se neodhlásí vůbec, ztrácí nárok na vrácení uhrazené částky.

Pokud víte, že se semináře nemůžete zúčastnit, prosím, kontaktujte nás co nejdříve. Uděláme maximum, abychom situaci vyřešili k oboustranné spokojenosti.