Semináře

UMĚLÁ INTELIGENCE A TECHNOLOGICKÝ OPTIMISMUS (9. března)

Seminář je pro ty, kterým ve vztahu k umělé inteligenci nestačí nadšení nebo zděšení, ale kteří chtějí pořádně porozumět, o co jde. Pochopí různý typy výpočetních technik, specifika algoritmů umělé inteligence, možnosti jejich použití a samozřejmě také rizika. Profesor Budil pak zasadí otázku umělé inteligence do širšího rámce vývoj technologické civilizace.

Ivan Zelinka: Umělá inteligence – Historie, algoritmy a využití
Ivo Budil: Racionalita, technologický optimismus a perspektivy Západu

Praha, 9. března 2024

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Přesné místo konání bude studentům oznámeno s dostatečným předstihem.

Ivan Zelinka: Umělá inteligence – historie, algoritmy a využití

V tomto jednodenním kurzu se účastníci ponoří do fascinujícího světa umělé inteligence (AI). Kurz je navržen tak, aby poskytl komplexní přehled o historii AI, od jejích počátků až po současné pokroky. V rámci předmětu se bude probírat širší spektrum evolučních výpočetních technik. Budou zmíněny jak historicky klasické techniky, tak moderní algoritmy. V druhé části budou srozumitelně vysvětleny složitější pojmy jako symbolická regrese a její použití při vytváření algoritmů.  klasifikátorů či řídících programů.

Hlavní body kurzu zahrnují:

Historie AI:
– Představení klíčových milníků v historii umělé inteligence.
– Diskuze o významných postavách, které formovaly tento obor.

Základní Algoritmy AI:
– Neuronové sítě: Úvod do principů neuronových sítí a jejich využití v moderní AI.
– Evoluční algoritmy: Přehled o tom, jak evoluce inspirovala vývoj algoritmů pro optimalizaci a učení.
– Hejnová inteligence: Seznámení s koncepty, které napodobují chování skupin zvířat, jako jsou hejna ptáků nebo ryb, k řešení problémů.

Ukázky aplikací:

– Představení různých aplikací AI v praxi, od rozpoznávání obrazů po autonomní vozidla.
– Diskuze o výzvách a etických dilematech spojených s implementací AI.

Interdisciplinární vazby:
– Prozkoumání, jak se AI prolíná s jinými obory, jako jsou biologie, fyzika, astrofyzika, technologické odvětví.
– Diskuze o tom, jak může AI obohatit a být obohacena těmito disciplínami.

Kurz je navržen tak, aby byl interaktivní a zahrnoval řadu demonstrací a praktických ukázek. Účastníci budou mít také příležitost diskutovat o aktuálních tématech a trendech v AI a získat hlubší pochopení o tom, jak může AI ovlivnit budoucnost technologie a společnosti.

Tento kurz je ideální pro všechny, kteří mají zájem o umělou inteligenci, ať už jsou začátečníci v oboru nebo mají pokročilé znalosti.

Ivo Budil: Racionalita, technologický optimismus a perspektivy Západu

Radikální změna materiálních podmínek lidské existence, kterou způsobila průmyslová revoluce, umožnila vznik nového typu imaginace, jenž se upínal k budoucnosti jako éře, v níž dojde k uskutečnění nejvyšších lidských aspirací. Toto pseudonáboženské eschatologické očekávání spojovalo francouzský sociální utopismus, ruský kosmismus nebo italský futurismus. Jeho odvrácenou stranou byly dystopie sociálního darwinismu, malthuziánství nebo eugeniky. Obdiv k impozantním inženýrským nebo technologickým výkonům moderní doby vyvolával religiózní fascinaci, úžas a pokoru, které ale nakonec nevyústily do vzniku plnohodnotného scientistického náboženství.

Napsat komentář