Semináře

Marx, Hayek, Schumpeter a spor o produktivní síly Západu (8. června)

Kurz představuje exkurzi dílem K. Marxe, B. Engelse a dalších kreativních osobností marxismu, jakožto i událostí, testujících jejich poznání v praxi. Jejich myšlenky jsou v rámci semináře konfrontovány s myšlenkami osobností, na jejichž názorech byly založeny liberální reformy a transformace 80. a 90. let.  To vše je doplněno o pohled na moderní dějiny západu jako spor mezi hospodářským modelem zaměřeným na produkci a hospodářským modelem zaměřeným na spekulace.
 • Josef Skála: Marxova stopa ve společenské teorii a praxi
 • Petr Hampl: F. A. Hayek a Joseph Schumpeter
 • Ivo Budil: Produktivní a spekulativní síly v dějinách

Praha, 8. června 2024

Seminář je určen pro 15 studentů, což umožní interaktivní přístup a hojnost debat.

Cena semináře je 1 400 korun.

V případě dotazů kontaktujte našeho pracovníka na emailu m.dvorakova@petrham.pl

Přesné místo konání bude studentům oznámeno s dostatečným předstihem.

Josef Skála: Patří Marx do starého železa?

Práh milénia sváděl k chytlavým anketám. V Británii volila i „myslitele tisíciletí“. Stal se jím Karel Marx. V londýnském exilu strávil půl života. Pouze to by mu anketu vyhrálo jen sotva. Na cíl, který opřel o nové argumenty, se názory logicky různí. Znát jeho analytické průlomy se však vyplatí z první ruky. V sevření dnešní civilizační krize ještě víc, než kdykoli dřív. Hlavně na to se zaměří exkurze dílem K. Marxe, B. Engelse a dalších kreativních osobností marxismu – i událostí, testujících jejich poznání v praxi.

Kam až se věda dopracovala před Marxem – a co si předsevzal on sám  (přínos a meze dřívější filozofie, ekonomické teorie a emancipačních koncepcí)

Luxusní sociální kapitál – a prekérní životní volba (motiv a dimenze „třídní zrady“, zdobící nejen Marxův osud)

Nová interpretace společenského vývoje (z „produkce a reprodukce reálného života“, a ne subjektivních přání a ambicí)

Anatomický atlas kapitalismu (v Marxově Kapitálu i pozdějších dílech, stojících za pozornost)

Cestovní mapa emancipace (objektivní podmínky a subjektivní faktor očima teorie i praktických pokusů)

Marxova česká stopa (mozaika obdivuhodných výkonů i trestuhodných selhání)

Past „konce dějin“ a kudy z ní   (co je „reformovatelné“ a čemu dá šanci až systémová změna)

Doporučená literatura:

Petr Hampl: F. A. Hayek a Joseph Schumpeter

Seminář představí dva pohledy, které vznikly jako reakce na společenský vývoj první poloviny dvacátého století. Ukáže koncepci optimálního uspořádání v tržních podmínkách a státních zásahů jako cesty k nevolnictví F. A. Hayeka, ale také tohoto rakouského myslitele ukáže jako přemýšlivou analytickou osobnost. Představí také historického pesimistu Josepha Schumpetera a jeho úvahy o vztazích mezi socialismem a kapitalismem.

Doporučená literatura:

 • A. Hayek: Cesta do otroctví
 • A. Hayek: Právo, zákonodárství a svoboda
 • A. Hayek: Osudná domýšlivost: Omyly socialismu

Ivo Budil: Produktivní a spekulativní síly v dějinách

 • Průmyslová revoluce, Velká Británie, Adam Smith a Thomas Robert Malthus: Snaha o oligarchické pojetí modernity
 • Benjamin Franklin, Alexander Hamilton a vznik amerického ekonomického systému jako produktivního a meritokratického pojetí modernity
 • Ideologické proměny malthuziánství v devatenáctém století: Rasové ideologie, sociální darwinismus a eugenika
 • Expanze amerického ekonomického systému: List, Witte, Gilpin. Kosmopolitismus versus globalizace.
 • Neomalthuziánství, environmentalismus a meze růstu: Kognitivní úpadek Západu a nový feudalismus
 • BRICS a renesance produktivních sil modernity.